AVG: Implementatie Gestart

e4876c73-79ba-4e6d-9927-bd9829499739

Ondertussen in AVG-land… Voor wie het gemist heeft: De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) komt eraan (zie https://www.itf-nederland.nl/avg-wat-moet-je-ermee/). Dit brengt een aardige inspanning met zich mee voor ITF Nederland en verenigingen, mede reden voor een oproep aan bij ons aangesloten scholen aan te geven wat hun behoefte is qua ondersteuning (in de vorm van een online tool en eventueel trainingssessies).

Samen met onze commissies zullen we op zeer korte termijn aan de slag gaan e.e.a. in kaart te brengen aan processen waarbij het van belang is extra op te letten met hoe en waar persoonsgegevens worden opgeslagen.

Inmiddels heeft het Bestuur samen met onze huisaccountant Boosabum Malaika McCarthy een zogenaamde nulmeting gedaan ter inventarisatie van welke gegevens waar zoal worden opgeslagen. Ook zijn we aan de slag gegaan met een “verwerkingsregister”, waarin wordt opgehelderd wat er met welk doel wordt opgeslagen, de betrokkenen, met welke bewaartermijn, etc. etc.

Dit proces zullen we ook doorlopen met onze commissies, zodat die een praktisch voorbeeld hebben om hun werkzaamheden door te lichten, voor zover die betrekking hebben op het verwerken van persoonsgegevens.

Uiteindelijk moet dit resulteren in een AVG-proof privacybeleid en de nodige overeenkomsten om alles voor zover mogelijk af te dekken.

Tot zover deze AVG-update