AVG: Wat moet je ermee?

avg-GDPR-privacywet

 

Algemene informatie AVG

Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer.

De AVG is ook wel bekend onder de Engelse naam: General Data Protection Regulation (GDPR).

Wat verandert er?

De AVG zorgt onder meer voor:

Voor een overzicht van belangrijke wijzigingen voor organisaties, zie: de AVG in een notendop.

I.T.F. Nederland en de AVG

Wij als bond zijn zelf hard aan het werk met de voorbereidingen voor de AVG. Wij zijn absoluut geen experts en pretenderen hierin geen adviesorgaan te zijn: ook wij zijn lerende.

Op dit moment zijn wij bij Stichting AVG voor Verenigingen aan het uitzoeken hoe wij de door hen ontwikkelde tool kunnen inzetten voor I.T.F. Nederland, onze commissies en aangesloten scholen. De tool is een 15-stappenplan waarmee je door het hele proces aan de hand genomen wordt, zodat je niks belangrijks vergeet. Je zult hier spoedig per email bericht over krijgen via het Secretariaat.

We zullen inventariseren wat de behoefte met betrekking tot de AVG is binnen de organisatie om de vervolgstappen te bepalen.

Heb je ondertussen vragen, neem dan contact op met het Secretariaat: secretariaat@itf-nederland.nl.

Waar moet ik beginnen als vereniging?

Als je zelf aan de slag wilt: op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens vind je alle informatie die je nodig hebt, zoals:

 

 

Hulp

Diverse gemeenten bieden gratis of tegen gereduceerd verenigingstarief workshops aan waarbij sportclubs stapsgewijs “AVG-proof” worden gemaakt. Verder zijn er diverse commerciële partijen die je verder kunnen helpen.

Het is ten zeerste aan te raden je goed in te lezen in de materie. Onderschat de benodigde inspanningen niet, het al gauw meer dan “een uurtje werk”.