Opleidingen

I.T.F. Nederland wil een lerende en innovatieve organisatie zijn die groeit o.a. door samenwerking, betekenisvolle uitdagingen, methodisch werken, goede regelgeving en kameraadschap. Er is daarom ook aandacht voor opleidingen en educatie van onze mensen.

Een groot ontwikkelingsgebied voor I.T.F. Nederland is het gebied van de zelfverdediging, weerbaarheid en life-skills. De maatschappelijke aandacht voor deze thema’s neemt de laatste jaren toe. Binnen onze organisatie is hier veel kennis over beschikbaar die voor onze mensen toegankelijk gemaakt wordt.

Naast de eigen ITF programma's hebben wij programma's met landelijke erkenning ontwikkeld, erkend door het ministerie van VWS, NOC*NSF en de Nederlandse Sport Alliantie.

Wij streven daarmee naar het leveren van gedifferentieerde kwaliteitsproducten en goede opleidingen en ondersteuning voor (aspirant-)instructeurs en schoolstarters.