I.T.F. Taekwon-Do Sportleider

I.T.F. Nederland investeert. Wij investeren in opleidingen en educatie van onze mensen. De samenleving verwacht dat een I.T.F.-Taekwon-Do instructeur terzake kundig en op de hoogte is van ontwikkelingen in sport en samenleving. Vandaar dat er in samenwerking met de NSA opleidingstrajecten volgens de Kwalificatie-structuur Sport (KSS) zijn ontwikkeld. De opleidingen worden erkend door het ministerie van VWS en verzorgd op 2 niveau's:

– Assistent I.T.F. Taekwon-Do Sportleider (niveau 2)

– Zelfstandig I.T.F. Taekwon-Do Sportleider (niveau 3)

De opleiding is gericht op het aanreiken van kennis en vaardigheden waardoor u op een verantwoorde, eigentijdse en stimulerende wijze leiding kunt gaan geven aan groepen en/of individuele recreatieve sporters (kinderen, jongeren én volwassenen). In de opleiding staan talrijke pedagogische, didactische en organisatorische vaardigheden centraal over onderwerpen als: verantwoord leidinggeven, sport- en spelrepertoire, materialenkennis, organisatie van activiteiten en evenementen en het voorkomen van blessures en ongevallen (EHBSO). Hierdoor zijn cursisten aan het eind van de opleiding in staat om recreatieve behoeften te signaleren bij de diverse doelgroepen en passende sport- en spelactiviteiten te organiseren.

Met het diploma I.T.F. Taekwon-Do Sportleider op zak kunnen gediplomeerden in de sportieve recreatie alle kanten op. De opleidingen zijn bovendien interessant voor iedereen die werkzaam is of wil zijn in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs of beroepsonderwijs, of studeert aan een ROC, CIOS of ALO en voor aankomende sportleiders in het buurt- en welzijnswerk.

Aanmelden kan via secretariaat@itf-nederland.nl