Verslag Instructeursweekend 13-14 mei 2017

“Een blije eikel”. Zo omschreef I.T.F. Nederland-voorzitter Sabum Robert Boer zijn status onderweg naar huis, na afloop van het jaarlijkse Instructeursweekend.

Voor wie er niet bij was: het Instructeursweekend bestaat uit een drietal onderdelen, namelijk een Instructeursdag op zaterdag, een Plaquetraining en de Algemene Ledenvergadering op zondag. De Instructeursdag en de Plaquetraining zijn speciaal voor Plaquehouders, oftewel een ieder met een lerarencertificaat van de ITF en de ALV voor (vertegenwoordigers van) schoolhouders.

Tijdens het weekend blikten we terug op alles wat we met z’n allen het afgelopen jaar hebben ingezet en bereikt – en wat er de komende jaren op de planning staat: de verdere professionalisering van onze bond, de ontwikkeling en facilitering van onze opleidingsprogramma’s (ITS, E-learning, verdere ontwikkeling van ons curriculum, vernieuwde syllabus), het elektronisch systeem waarmee we de Master Series naar het volgende niveau tillen, het faciliteren van onze schoolhouders en instructeurs zodat ze naast passie en inhoudelijke kennis ook zakelijk de nodige instrumenten hebben om verder te kunnen, de nieuwe commissies (in aanbouw) waarmee we al deze plannen gaan realiseren en uiteindelijk zowel kwalitatief als kwantitatief inzetten op groei van onze bond.

We openden zaterdag met een interessante discussie over de balans tussen “Knowledge” (inhoudelijke Taekwon-Do kennis), “Heart” (onze gedeelde passie voor ITF Taekwon-Do) en “Economics” (zakelijke know-how). In groepjes discussieerden de aanwezigen over de positionering hiertussen op drie niveaus: waar staat ITF Nederland? Je club? Jij als individu?
Het leverde boeiende inzichten op. Zo was men het erover eens dat ITF Nederland steeds meer richting “Pro” verschoof.

De meeste clubs zagen zich als “professionele hobbyist”, waarbij “professioneel” kon worden geïnterpreteerd als “een professionele attitude”, of je nou je brood met Taekwon-Do verdient of niet. Op individueel niveau waren er verschillen wat betreft hoe men erin zat. Sommigen zaten er puur uit passie zonder ambities richting één van de andere aspecten, anderen zagen zich als hobbyist, maar vonden dat de club wel meer richting “pro” mocht verschuiven en zo meer. Interessant was dat er zeker behoefte was aan faciliteiten vanuit de bond waarmee men meer grip zou kunnen krijgen op de zakelijke aspecten (wat niet geheel toevallig een van onze speerpunten is).

Het programma vervolgde met een overzicht van de stand van zaken van onze beleidsplannen. Bij dit onderdeel werd voor velen pas echt duidelijk hoe hard er gewerkt wordt achter de schermen. We hebben het al eerder gezegd, maar het is werkelijk een klein wonder hoeveel we voor elkaar krijgen met “een stelletje vrijwilligers”.

Een belangrijk punt van aandacht was de rol van de PR/Communicatiecommissie. We hebben Sabum Bernd Raue aangesteld om deze commissie vorm te geven. We zijn er ons als bestuur terdege van bewust dat het van cruciaal belang is om alles wat we doen zichtbaar te maken en transparant te communiceren binnen de organisatie. Tevens zal deze commissie de leiding nemen in het uitdragen van alles waar I.T.F. Nederland voor staat naar de buitenwereld.

Zoals boosabum Jair aangaf dit weekend: het voelt af en toe alsof je op een trein zit in volle vaart en tegelijkertijd ook het spoor aan het leggen bent. Veel operationele zaken liggen nu nog op het bordje van het bestuur. Uitbreiding van onze slagkracht door het aanstellen en uitbreiden van commissies is dan ook een prioriteit, willen we al onze plannen kunnen realiseren.

De WSC is recentelijk uitgebreid met Nienke Joi von Michaelis. De Wedstrijdorganisatiecommissie (WOC) begint zich uit te tekenen, met o.a. Master Coos van den Heuvel – internationaal een icoon in de competitiewereld, Sonja Meijler – dé Sportdataspecialist in wording en zeer competent scheidsrechter en Randy Keyers – onze broodnodige IT-specialist die zal zorgen dat de hardware van ons elektronisch systeem probleemloos blijft draaien. Helaas nemen we in de TSC afscheid van Teammanager Nathalie Frankis, wier taken zijn overgenomen door Sabum Tim Kool, maar komt er een vacature vrij voor een nieuwe assistent-trainer. Een vacature voor Sponsoring/Commercieel manager wordt zeer binnenkort gepubliceerd, evenals een vacature voor een Productiemanager die in commissieverband allerhande logistieke en operationele productiezaken zal gaan versoepelen.

Uiteraard is de Master Council begin dit jaar in ere hersteld. Onder elkaar hebben onze Masters decennia ervaring en hun adviezen zijn daarom ook waardevol. In het verlengde hiervan is ons Huishoudelijk Reglement de zogenaamde “Lerarenraad” belicht. Dit zijn alle Plaquehouders (inclusief de Masters) die elk jaar bijeenkomen tijdens het Instructeursweekend.
Het is slechts een greep uit de commissies en werkgroepen die nog in het verschiet liggen.

Hét speerpunt van dit bestuur is de centrale rol die opleiding van onze instructeurs binnen onze organisatie speelt. Al het Taekwon-Do technische valt onder de CTO, alle pedagogisch-didactische aspecten onder de ITS-commissie. Onze instructeurs zijn de ruggengraat van I.T.F. Nederland. Hoe completer hun rugzak, hoe beter we voorbereid zijn op de toekomst. Wij hebben vorig jaar met z’n allen het beleid ingestemd om de komende jaren zwaar te investeren in opleidingen, iets wat al in voorbereiding is sinds 2012. Voor een habbekrats (commissieleden binnenkort volledig vergoed) de enige erkende Nederlandse ITF Taekwon-Do opleiding die bovendien steeds beter wordt: dat is iets waar we echt trots op mogen zijn.

De beleidskeuzes van I.T.F. Nederland werden tijdens de ITF Convention in Benidorm bevestigd door landen die al verder zijn dan wij met vergelijkbaar (zeer succesvol) beleid (Noorwegen, Ierland, Nieuw-Zeeland, Polen) en landen die ermee bezig zijn (Denemarken, Zweden).

In vogelvlucht gingen we door de inspirerende presentaties die daar gegeven werden. Ook hier kwamen de thema’s “Knowledge”, “Heart” en “Economics” in terug. De belangrijkste lessen die getrokken konden worden, waren dat samenwerken en kennis delen loont, dat inzetten op breedtesport fundamenteel is voor een bond die wil groeien, dat je zo goed bent als de instructeurs die je hebt rondlopen – en dat een beetje professionalisering geen kwaad kan.

Na de lunch stond het nu al legendarische “Bubble Football” op de planning, georganiseerd door Evenementenbureau One Events. De video (https://goo.gl/U20Fqg) legt het spel al aardig helder uit: gevangen in een enorme luchtbal probeer je met je team te voetballen, terwijl je alle kanten op kunt worden gelanceerd door inkomende tegenspelers. Het is een pré om Sabum Nanne Boonstra in je team te hebben.

’s Middags was het tijd voor een aantal gastpresentaties. Qua “Economics” kregen we van Sabum Wouter Meijer en zijn vader – tevens geestelijk vader van ons “Charyot” ledenadministratiesysteem– een uitleg over het online administratiepakket E-Captain. Deze online software kan zo’n beetje ALLES wat je hartje begeert en is bovendien 1-op-1 te koppelen aan het Charyotsysteem. Dit betekent dat onze schoolhouders er geen dubbele administratie meer op na hoeven te houden, hun volledige klantenrelatie kunnen beheren en inzichtelijk kunnen maken, etc. etc. I.T.F. Nederland is een mooie deal voor onze leden aan het klaarstomen, dus verwacht hier binnenkort meer informatie over.

Vervolgens vertelde Erik van der Veen over het Auti-Taekwon-Do-programma. Erik werkt met autistische kinderen en gebruikt ITF Taekwon-Do als instrument voor gedragstherapie en gaf een mooi inzicht in de uitdagingen die hij tegenkwam in zijn beroepspraktijk. “Stap voor stap” aanleren kreeg een geheel nieuwe dimensie!

In de lijn van doelgroepspecifieke programma’s als de Taekwon-Do Heroes (gericht op kinderen met een beperking in het algemeen), Harmony (gericht op ouderen), ITF Kids Program (gericht op jonge kinderen) en het Women Power Programme (gericht op vrouwen), is dit wederom een voorbeeld van de sociale impact die ITF Taekwon-Do kan hebben (onderdeel van de missie en visie van ITF Nederland).

Hierna was het de beurt aan Jair Stenhuijs, die werkt als freelance Facebook Marketeer. Aan de hand van zijn 3e Dan-scriptie legde hij uit hoe hij zijn bevindingen heeft gebruikt om de Facebookpagina van I.T.F. Nederland te doen groeien en hoe hij het voor elkaar heeft gekregen om het succes van de afgelopen EK-rapportage voorgaande evenementen te doen verbleken. Ook lichtte hij toe wat de mogelijkheden zijn voor I.T.F. Nederland zijn om bijvoorbeeld meer sponsorinkomsten binnen te halen d.m.v. social media en de (succesvolle) experimenten die hij hiermee heeft gedaan in het afgelopen jaar. Dit alles ter inspiratie voor de aanwezige plaquehouders om eventueel ook gerichter aan de slag te gaan met het wonder dat “social media” heet, ten gunste van het uitdragen van hun “dojang merk”.

Voor de laatste presentatie was sportpsycholoog Wim Keizer (Skerpe Jeugd) uitgenodigd. Wim heeft o.a. een jeugdprogramma ontwikkeld gericht op mentale training. Het ontwikkelen van mentale vaardigheden is een onderwerp dat ontzettend belangrijk is, maar waar helaas niet veel instructeurs echt kundig in zijn. Ook heeft hij gewerkt met vele topsporters en topsport teams (Ajax, Olympische topatleten, etc.).

Zijn presentatie was een eye opener voor vele aanwezigen. De rol van ouders kwam ter sprake, wat de rol van de coach is, hoeveel verantwoordelijkheid sporters kunnen leren dragen voor hun eigen ontwikkeling, achterliggende oorzaken van mentale blokkades op het moment dat je ze absoluut niet kunt gebruiken… We hadden nog uren de oren van Wim’s kop willen vragen!

Het is evident dat we zullen kijken naar de mogelijkheden van zijn jeugdprogramma en wie weet komt er wel een mooie serie workshops uit voor coaches en (wedstrijd)sporters. Neem vooral een kijkje op zijn website http://skerpe.praan.nl/. Tip voor schoolhouders: stuur de ouders van je sporters eens langs http://skerpe.praan.nl/de-methodiek/sportveld/ om hun (sport)ouderprofiel (gratis) te bepalen!

Na de borrel en het diner was het bedtijd (voor sommigen…)

Op zondagochtend gingen we vrolijk verder met de Plaquetraining. Het ingezette beleid heeft als consequentie gehad dat we van een trainingsstructuur naar een cursusstructuur aan het verschuiven zijn. Wat dit concreet betekent voor de invulling van de toekomstige cursussen en trainingen van onze commissies, werd tijdens de Plaquetraining verhelderd door de CTO (Commissie Techniek en Opleiding), TSC (Trainings- en Selectiecommissie), de ITS commissie (ITF Taekwon-Do Sportleider) en de WSC (Wedstrijd- en Scheidsrechterscommissie).

De CTO behandelde enkele highlights van de afgelopen IIC (International Instructors Course) in Parijs. Zij reikten o.a. een aantal leuke manieren aan om de Tul training te voorzien van prikkelende oefeningen.

De WSC gaf o.a. inzicht in de “DO”-aspecten die nauw samenhangen met het scheidsrechtersgebeuren: hoe scheidsrechters – ze leggen zelfs een eed af om hun eerlijkheid en onpartijdigheid te verklaren – niet alleen een toonbeeld van moraliteit moeten zijn, maar ook coaches.

De ITS-aangelegenheden kwamen wederom aan bod en er werd toegelicht hoe het nou zat met mogelijke vrijstellingen en wat de (onterecht) gevreesde Proeve van Bekwaamheid nou werkelijk behelst.

De TSC sloot af met een mooi experiment, waarin we een Tul-competitie draaide naar gelang lichaamsformaat. De resultaten worden nu grondig geanalyseerd en bestudeerd!

Met de schoolhouders sloten we het weekend af met de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering. De agenda stond bomvol, dus werd er extra goed gelet op de tijdsbewaking. We waren ontzettend blij met de energieke houding van de aanwezigen en de input die we kregen. Natuurlijk werd er wat geschoten, maar alles ten goede van de besluit- en beeldvorming. De notulen komen spoedig beschikbaar!

Wat een weekend. De locatie (De Schildkamp in Asperen) is ons goed bevallen, de sfeer was goed, de vaart zat er lekker in, er werd vrijuit gediscussieerd en gefilosofeerd, we zijn wederom nader tot elkaar gekomen.

Mocht je er niet bij zijn geweest: alle presentaties, documenten, notulen e.d. worden ter beschikking gesteld (te downloaden van onze website).

Rest ons nog te zeggen: het gaat goed met I.T.F. Nederland. Ja, er ligt nog een berg werk. Ja, er zijn hier en daar nog wat losse eindjes. Maar, beste leden, deze trein is op het goede spoor! We gaan er komen – met z’n allen.

Namens het Bestuur, bedankt allemaal!

Sabum Robert Boer
Sabum Wouter Meijer
Boosabum Jair Stenhuijs