Deadline Aanleveren Commissieverslag | Mail

Deadline voor het aanleveren van het verslag voor de Maandelijkse Commissie Meeting van 4 juli 2019 aan het secretariaat. Het gaat om de commissieverslagen van de volgende commissies:

  • Communicatie Commissie
  • Productie Commissie
  • Training- en Selectie Commissie (TSC)
  • Wedstrijd- en Scheidsrechter Commissie (WSC)
  • Wedstrijd Organisatie Commissie (WOC)
  • Master Serie Toernooi Organisatoren