Preventief vrijwilligersbeleid I.T.F. Nederland

Vrijwilligerswerk is zeer belangrijk, voor de deelnemers, voor de instructeurs, en niet als laatste voor I.T.F. Nederland. En vrijwilligerswerk is meer omvattend dan alleen maar de verhouding tussen de instructeur en de sporter, denk alleen maar aan alle commissies die actief zijn binnen I.T.F. Nederland. Om integraal de balans te vinden waar pesten, discriminatie, agressie en niet als minste seksuele intimidatie zoveel mogelijk verbannen kan worden heeft I.T.F. Nederland getracht om een preventief vrijwilligersbeleid op te zetten. Hierbij mag duidelijk zijn dat indien er, van buitenaf, aanvullingen zijn deze altijd aangedragen mogen worden.

Preventief vrijwilligersbeleid kan opgezet worden, waarbij wij als I.T.F. Nederland trachten dit uit te voeren conform het NOC-NSF protocol. Hierbij moet gedacht worden aan de drie volgende zaken geregeld, te weten:

  1. Gedragscode
  2. Aannamebeleid
  3. Vertrouwenspersoon

I.T.F. Nederland heeft “voorlopig” twee van de drie onderwerpen in kaart gebracht en willen deze dan ook uitdragen naar onze leden, waarbij wij in eerste instantie de gedragscodes hebben neergezet en van mening zijn dat een vertrouwenspersoon een onontbeerlijk onderdeel van dit vrijwilligersbeleid is.

  1. Gedragscode

Een gedragscode is een document met daarin opgenomen richtlijnen voor de omgang van vrijwilligers en “kwetsbare” personen. In deze codes liggen de grenzen van het contact vastgelegd.

Wij, I.T.F. Nederland heeft dit verwoord in de Gedragscodes ITF Nederland (bijlage 11). Daarbij komt nog dat hiervan een verklaring (bijlage 1b) is gemaakt die ondertekend dient te worden door de vrijwilliger bij het behalen van de plaque.

  1. Aannamebeleid

Het mag duidelijk zijn wat hier bedoeld wordt, aangezien een pleger van grensoverschrijdend gedrag niet zomaar aan de buitenkant herkent, die vaak heel voorkomende en aardige mensen zijn. Bekend is dat ze regelmatig situaties opzoeken waarin ze makkelijk contact kunnen leggen met kwetsbare personen, waarbij ze gebruik maken van de welwillendheid en het vertrouwen van een organisatie. Hierdoor kan het belangrijk zijn om je vrijwilligers te selecteren en op een doordachte manier aan te nemen. Voor I.T.F. Nederland komt hier nog wel iets meer bij kijken aangezien veel vrijwilligers via een aangesloten sportschool lid zijn waardoor een aannamebeleid binnen de bond voorzichtig neer gezet dient te worden.

  1. Vertrouwenspersoon

De vertrouwenscontactpersoon (VCP) biedt leden om in vertrouwen over grensoverschrijdend gedrag zoals pesten, discriminatie en seksuele intimidatie te kunnen praten. De VCP gaat in gesprek met het slachtoffer of beschuldigde en onderzoekt waar de desbetreffende persoon terecht kan met zijn/haar hulpvraag. Daarnaast helpt de VCP het bestuur grensoverschrijdend gedrag binnen de organisatie te voorkomen.

Het is van groot belang dat deelnemers, vrijwilligers en begeleiders weten waar ze terecht kunnen wanneer ze grensoverschrijdend gedrag zijn tegen gekomen. Er zijn meerdere facetten om dit kenbaar te maken, welke niet allemaal uitgevoerd hoeven te worden en voor de volledigheid deze lijst is ook niet limitatief.:

  • Hang posters bij de aangesloten sportscholen;
  • Vermeld de informatie op de website;
  • Laat de VCP zich jaarlijks bij de sportscholen voorstellen;
  • Laat de VCP een verhaaltje houden bij de jaarlijkse ALV.

Intern of extern

Als u uw vertrouwenspersoon aanstelt, kan ervoor gekozen worden voor intern, extern of een combinatie van beiden. De meeste organisaties kiezen voor een interne vertrouwenspersoon. Iemand die de bond met onderliggende sportscholen en de leden redelijk tot goed kent en van nature al het aanspreekpunt is bij vragen en problemen

Het voordeel van iemand intern aanstellen is dat hij de bedrijfscultuur goed kent. Het is wel belangrijk te beseffen dat het om moeilijke, precaire kwesties kan gaan. En na zo’n melding kan het zomaar zo zijn dat de interne vertrouwenspersoon een werkvergadering heeft met de dader. Een externe vertrouwenspersoon is onafhankelijk en objectief. Hij heeft geen binding met het bedrijf. Bovendien is hij expert, met veel ervaring en kennis.

Wie is een geschikte kandidaat?

Kiest u voor een interne vertrouwenspersoon, dan zijn er een paar kernkwaliteiten die van pas komen: integer, onafhankelijk, rijk aan levenservaring, toegankelijk, empathisch, luistervaardig, onpartijdig en het vertrouwen hebben van betrokkenen.

Het is niet verstandig om als werkgever vertrouwenspersoon te zijn. Dit kan leiden tot conflicten in de werkzaamheden. Ook bij andere functies kunnen conflicten ontstaan, ook wel “dubbele petten” genoemd. Denk aan juristen, leidinggevenden, of leden van de medezeggenschap.