Vertrouwenscontactpersonen (VCP)

Wij zijn Niko en Sabine Christopoulos. We wonen in Emst (Gelderland). Onze twee zoons trainen inmiddels al jaren met heel veel plezier bij sportschool Martowirono. Omdat we zelf niet als sporter actief zijn binnen I.T.F. Nederland, maar wel graag iets (terug) willen doen voor de bond, hebben we “ja” gezegd op de vraag of we de rol van vertrouwenscontactpersonen bij I.T.F. Nederland op ons wilden nemen. Juist door onze beperkte rol binnen de sportschool kunnen wij de overkoepelende organisatie van I.T.F. Nederland objectief en neutraal ondersteunen en zowel melders als bestuur adviseren ten aanzien van beleid en eventuele meldingen.

We hebben beiden een achtergrond als jurist en allebei de nodige affiniteit (en ervaring) met ondersteuning bij en advisering over beleid, procedures en geldende (gedrags)regels. We hebben kort geleden ook de cursus vertrouwenscontactpersoon bij de Academie voor Sportkader van het NOC*NSF met goed gevolg doorlopen. Jullie kunnen bij ons terecht voor meldingen over grensoverschrijdend gedrag binnen I.T.F. Nederland. We zullen onbevooroordeeld naar je verhaal luisteren en denken vervolgens met je mee over mogelijke oplossingen en/of vervolgstappen.

Belangrijk om te weten is dat we de melding nooit zelf inhoudelijk (mogen)behandelen, maar je wel ondersteunen op de weg naar het bereiken van een goede oplossing. Daarbij geldt dat we alles vertrouwelijk behandelen, maar geen geheimhouding of anonimiteit kunnen garanderen, bv. indien het gaat over strafbare feiten of situaties waarbij er gevaar is voor de veiligheid van anderen.

We zijn bereikbaar via het (nieuwe) mailadres van de vertrouwencontactpersoon voor ITF-NL: vcp@itf-nederland.nl. Indien je volledige geheimhouding wenst of een anonieme melding wil doen, kun je terecht bij het Centrum Veilige Sport Nederland (CVSN). Zij zijn op diverse manieren bereikbaar (mail, chat, telefoon); zie https://centrumveiligesport.nl/contact.

Wij zullen samen met het bestuur in de komende periode werken aan een geheel geactualiseerde versie van het beleid inzake veilige sport binnen I.T.F. Nederland en hopen dit in de loop van 2024 aan alle leden te presenteren, zowel live (bijvoorbeeld op de ALV als via de nieuwsbrief en/of andere communicatiekanalen.