Plaque training 6 maart 2022

Op zondag 6 maart 2022 om 10.00 stonden bijna 70 leraren klaar voor de jaarlijkse plaque training dat dit keer in zijn geheel door de CTO (Commissie Techniek & Opleidingen) werd verzorgd.

Opwarmen

Na een inleidend praatje van onze technische directeur Saseong Willy van de Mortel werd begonnen met de warming-up. Sabum Rory de Vries had voor de deelnemers een paar hele leuke opdrachten in petto, die door de groep goed werd ontvangen. De sfeer zat er dus goed in.

Vragen over tul 1 tot en met 12

Na de warming-up vroeg Saseong Willy om pen en papier of je telefoon te pakken. We liepen gezamenlijk tul 1 tot en met 12. Na elke tul was er gelegenheid om je vragen over de gelopen tul op papier of in je telefoon te zetten. Deze vragen werden in drie grote groepen besproken en zoveel mogelijk beantwoord, waarbij er per groep een notulist was die alle vragen en antwoorden opschreef.

Nadat zo een beetje alle tul waren behandeld, werden enkele vragen in de gehele groep behandeld. Niet op alle vragen was er een antwoord, maar deelnemers werden hierdoor wel gestimuleerd om over deze vragen na te denken.

Kracht en snelheid

Saseong Willy vertelde dat hij in 2002, 2003 en 2008 Master Mariusz Steckiewicz had uitgenodigd voor het verzorgen van een seminar. Van dat laatste seminar maakte Saseong Willy video opnames die hij onlangs weer terugkeek. Tijdens dit seminar was het onderwerp kracht en snelheid. Dit demonstreerde hij door met zijn arm een ontspannen slagbeweging op een stootkussen te maken.

In groepjes van drie personen werd deze beweging door de deelnemers geoefend. Als aanvulling moesten de deelnemers de eerste beweging van de derde tul maken om het afremmen van de slagbeweging aan te voelen.

Tul

Zoals gebruikelijk bij elke plaque training was er tijd om de hogere tul te behandelen. Per graduatie werd er samen met een CTO instructeur de hoogste tul gelopen.

Afsluiting

Om 14.00 werd de training afgesloten met een gezamenlijke groepsfoto en konden de deelnemers met een tevreden gevoel naar huis gaan om nog even van het lekkere zonnetje te genieten. Kortom, het was een geslaagde plaque training.