Opleidingen

I.T.F. Nederland is een lerende en innovatieve organisatie die groeit door o.a. samenwerking, betekenisvolle uitdagingen, methodisch werken, goede regelgeving en kameraadschap. Er is daarom aandacht voor opleidingen en educatie van onze mensen. De maatschappij verandert, sportverenigingen veranderen en ook I.T.F. Taekwon-Do verandert. Door mee te gaan met de huidige tijd en jezelf te blijven ontwikkelen, bouw je mee aan de ontwikkeling van I.T.F. Taekwon-Do in Nederland.

I.T.F. Nederland zet zich in de beleidsperiode 2023-2027 meer dan ooit in om jouw positie als I.T.F. Taekwon-Do leraar te verbeteren. Dit omdat jij een zeer belangrijke rol speelt. Jouw kwaliteiten bepalen voor een groot deel het plezier dat mensen aan I.T.F. Taekwon-Do beleven en in grote mate ook het succes van een vereniging of club. Naast de eigen I.T.F. programma’s hebben wij programma’s met landelijke erkenning ontwikkeld, door het ministerie van VWS, NOC*NSF en de Nederlandse Sport Alliantie.

Belangrijke ontwikkelingsgebieden voor I.T.F. Nederland zijn zelfverdediging, weerbaarheid en life-skills. De maatschappelijke aandacht voor deze thema’s neemt de laatste jaren toe. Binnen onze organisatie is hierover veel kennis beschikbaar die voor onze mensen toegankelijk gemaakt wordt.

Wij streven daarmee naar het leveren van gedifferentieerde, goede opleidingen en ondersteuning voor (aspirant-)instructeurs en schoolstarters.

Als bond investeren we veel in de leraren en tegelijkertijd vragen we ook best veel van jullie. Het opzetten van een erkende lerarenopleiding doe je als bond niet alleen, dat doe je samen. Hulp en feedback van jou als leraar is cruciaal voor een optimaal opleidingsaanbod.

We hopen dan ook velen van jullie te ontmoeten tijdens een van de opleidingen of instructeurstrainingen.
itfITF-NL-logo-DEF-FC-Lowres-300x300

NOCNSFVWSLogo_NSA_FC