Wat is Taekwon-Do?

I.T.F. Nederland is een maatschappelijke organisatie die gespecialiseerd is in de Koreaanse Martial Art : "Taekwon-Do".

Taekwon-Do is een veelzijdige koreaanse krijgskunst, een dynamische sportieve uitdaging en een effectief zelfverdedigingssysteem. I.T.F. Taekwon-Do wordt ontwikkeld op de volgende 4 manieren:
 

– Taekwon-Do als sport

– Taekwon-Do als krijgskunst

– Taekwon-Do als manier van leven
– Taekwon-Do als instrument voor sociale ontwikkeling

 

I.T.F. Nederland verzorgt sinds 1966 training en onderwijs in Taekwon-Do aan kinderen, tieners en volwassenen van alle leeftijden. Wij hebben speciale programma's voor jeugd en beginners. En een ouder-kind groep waar volwassenen samen met hun kinderen kunnen trainen.

De trainingsfilosofie is gebaseerd op wederzijds respect, streven naar kwaliteit, (zelf)vertrouwen en flink zweten met een glimlach. Een sterk en lenig lichaam en weerbaarheid als resultaat.

Generaal Choi formuleerde idealen voor Taekwon-Do beoefenaars

  1. Door het ontwikkelen van een oprechte geest en een sterk lichaam zullen wij ​​ het zelfvertrouwen verwerven om te staan ​​aan de kant van rechtvaardigheid te allen tijde
  2. Wij zullen streven ons met alle mensen in broederschap te verenigen, ongeacht religie, ras, nationale of ideologische grenzen
  3. Wij zullen ons wijden aan de opbouw van een vreedzame, menselijke maatschappij waarin rechtvaardigheid, moraliteit, vertrouwen en humanisme zegevieren
  4. De spirituele kant van Taekwon-Do wordt bepaald door de mate waarin we onszelf met de idealen van Taekwon-Do verenigen en het begrip van en inzicht in de volledige betekenis van elk van de Taekwon-Do patronen. Wanneer we onszelf als één met Taekwon-Do beschouwen, respecteren we ons eigen lichaam en zal Taekwon-Do nooit worden gebruikt op een oneervolle manier.