Taekwon-Do en Generaal Choi

De geschiedenis van Taekwon-Do

De geschiedenis van Taekwon-Do kan niet worden verteld zonder aandacht te besteden aan Generaal Choi Hong Hi. Voor velen is hij “de Vader van Taekwon-Do” en motor, inspirator en stichter van de International Taekwon-Do Federatie, de wereldwijde organisatie ter bevordering van Taekwon-Do.

Generaal Choi, Hong Hi 최홍희

Generaal Choi Hong Hi werd geboren op 9 november 1918, in het Hwa Dae Myong Chun District in het huidige Noord-Korea.

Op twaalf jarige leeftijd startte hij met Taekkyon (bij Han Dong Il, een kalligrafiemeester), een eeuwenoude Koreaanse krijgskunst, en tegenwoordig op de lijst van de UNESCO als cultureel erfgoed. Later, toen hij studeerde in Japan, kwam hij in contact met Shotokan Karate en trainde hij onder o.a. Gichin Funakoshi.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd hij gedwongen dienst te nemen in het Japanse leger. Hij werd gelegerd in Pyongyang, waar hij later werd opgepakt op verdenking van rebellie en gevangen gezet. Om in goede lichamelijke en mentale conditie te blijven, beoefende hij Karate, eerst alleen, later gaf hij les aan medegevangenen en aan het gevangenispersoneel.

Na de Tweede Wereldoorlog werd Choi officier in het nieuwe Koreaanse leger. Hij bleef de krijgskunsten aan zijn soldaten onderwijzen. Zijn geloof en visie op een andere benadering van het aanleren van krijgskunst leidde ertoe dat hij technieken van Taekyon en Karate combineerde en een nieuwe, moderne krijgskunst ontwikkelde. Hij noemde het Tae Kwon Do, wat “de weg van de voet en de vuist” betekend. Deze naam werd officieel aangenomen op 11 april 1955.

De oprichting van de eerste organisaties
 
De Korea Taekwondo Association (KTA, opgericht 1959)
 
In het Korea na de 2e wereldoorlog waren vele kwans (scholen) en de krijgskunsten waren nauwelijks georganiseerd. De verdeeldheid en persoonlijke verschillen binnen de koreaanse krijgskunsten gebruikte Generaal Choi Hong Hi in zijn voordeel. Hij gebruikte zijn invloed bij het ministerie van Onderwijs en de "Korea Amateur Sports Association" en in 1959 stichtte hij de KTA. Generaal Choi lukte het de meesters van andere stijlen de stichtingsvergadering van een nieuw te stichten organisatie bij te laten wonen. Er was echter onenigheid over de naam. Een deel van de (kleinere) kwans wilde de naam Tang Soo Do, maar de twee grootste scholen en Generaal Choi kozen de naam: de Korean Taekwon-Do Association.
 
Voorzitter: Hong Hi Choi (Oh ​​Do Kwan)
Vice-voorzitter: Bu Hwe Jang (Song Moo Kwan)
Vice-voorzitter: Ro Byung Jik (Song Moo Kwan)
Vice-voorzitter: Yoon Byung Kwe (Ji Do Kwan)
Director: Hwang Kee (Moo Duk Kwan en andere vertegenwoordigers van Chung Do Kwan.
 
Het KTA bestond slechts tot april 1960 en viel vervolgens uit elkaar.

De militaire staatsgreep van Park Chung Hee op 16 mei 1961

De militaire staatsgreep van Park Chung Hee beïnvloedde alle aspecten van het Koreaanse leven. Taekwon-Do was geen uitzondering. Voor Generaal Choi eindigde zijn militaire carrière abrupt en hij werd als ambassadeur naar Maleisië gestuurd. Het ministerie van Onderwijs wilde Taekwondo echter weer leven inblazen en officieel registrieren. Een vergadering van 12 juli 1961 leidde vanwege de vele meningsverschillen niet tot resultaten. Een oplossing voor het probleem zou uiteindelijk worden gevonden op een "Unification convention". Er werden verschillende bijeenkomsten gehouden en uiteindelijk werd op 22 september 1961, de Korean Taesoo-Do Association opgericht.
 
De vorming van de International Taekwon-Do Federation (ITF, opgericht 22 maart 1966)

Na zijn terugkeer uit Maleisië protesteerde Generaal Choi tegen het feit dat de naam Taekwon-Do was veranderd in Taesoo-Do. Hij stelde alles in het werk (zijn invloed op verschillende aspecten van het leven in Korea was nog steeds erg groot) om Taekwon-Do in ere te herstellen. In januari 1965 werd hij de derde president van de Koreaanse Taesoo-Do Association, ter vervanging van Park Jung Tae. Na veel debat veranderde men de naam van de vereniging weer in Taekwon-Do. Dit bracht Choi, op zijn beurt, de vijandigheid van veel leden. Na een jaar werd Choi gedwongen om het voorzitterschap van de vereniging op te geven, omdat nog slechts een paar leden hem wilden volgen. Om niet aan de genade van dictatuur overgeleverd te zijn en om zijn idee van een Internationale Taekwon-Do Federatie te realiseren riep hij een oprichtingsvergadering bijeen. Op 22 maart 1966 werd in het Choson Hotel in Seoel, de International Taekwon-Do Federation (I.T.F.) opgericht. De eerste leden waren: Arabische Emiraten, Italië, Korea, Maleisië, Singapore, Turkije, Verenigde Staten van Amerika, Vietnam en West-Duitsland. Generaal Choi Hong-Hi werds de eerste voorzitter van de ITF, en bleef dat tot aan zijn dood op 15 Juni 2002.
 
De oprichting van de World Taekwondo Federation (WTF opgericht, 28 mei 1973)

In januari 1967, werd Kim Yong Chae, de vijfde president van de KTA. Het was zijn verdienste dat het wedstrijdgebeuren werd ontwikkeld dat KTA instructeurs naar het buitenland werden gestuurd en dat een er centrale dojang werd opgericht, die de basis heeft gelegd voor latere bouw van het Kukkiwon. Het is opmerkelijk dat Kim Yong Chae het grootste deel van het werk voor het Kukkiwon heeft bijgedragen, maar Kim Un Yong alle eer hiervoor kreeg. Op 23 januari werd 1971 Un Yong Kim, gesteund door Park Chung Hee, verkozen tot president van de KTA. Van dictator Park Chung Hee kreeg Taekwon-Do de naam "Kukki-Taekwondo", en werd als nationale sport van Korea gepresenteerd. Op 30 november 1972, werd het Kukkiwon geopend in mei 1973 en werd de eerste WTF Taekwondo WereldKampioenschappen georganiseerd. Op de laatste dag van het evenement, werd de WTF opgericht.
 
De verdere ontwikkeling van de ITF
 
Op 03 januari 1972 verliet gen. Choi, onder druk van de dictatuur, Korea om te emigreren naar Canada. Het hoofdkwartier van de ITF, verhuisde hij naar Toronto, waar hij ook woonde. Op 4 en 5 Oktober 1974 werden de eerste I.T.F.  Taekwondo WereldKampioenschappen werd gehouden in Montreal. De organisatie groeide vlot over de hele wereld. In het voorjaar van 1985, werd het hoofdkwartier van de ITF verplaatst naar Wenen en in hetzelfde jaar werd de 15-delige Taekwon-Do encyclopedie gepubliceerd. In deze jaren verspreidde Choi Hong-hi zijn Taekwon-Do over de voormalige staten van de Sovjet-Unie, Japan en China.

Noord-korea

Ook ging hij in deze jaren naar zijn geboorteland Noord-Korea om daar Taekwon-Do te introduceren. Dit leverde hem veel kritiek op. Noord-Korea was immers een communistisch land geworden en een "vijand" van het westen. Zijn grote ideaal was echter "Tong-Il", de hereniging van de beide Korea's. "Tong Il" is niet voor niets de naam van de laatste tul.

Opvolging

Op het 12e I.T.F. congres in Rimini in 2001 werd Choi, Jung Hwa, de zoon van gen. Choi, gekozen tot nieuwe voorzitter van de I.T.F.  Gen. Choi zou de 2 eerste van de 6 jaren aanblijven als voorzitter op wens van o.a. zijn zoon die de resterende 4 jaar voorzitter zou zijn. Hierna raakten vader en zoon echter gebrouilleerd over de rol van de noord-koreaanen in de organisatie. Deze wilden meer greep op de I.T.F. Dit ging zover dat Choi, Jung Hwa op 26 februari 2002 uit de I.T.F. werd gezet. Hij richtte direct een eigen organisatie op. Op 15 juni datzelfde jaar overleed generaal Choi Hong Hi na een lang ziekbed op 83-jarige leeftijd in een ziekenhuis in Pyongyang, waar hij ook is begraven. Na de dood van generaal Choi poogden de noord-koreanen de organisatie in handen te krijgen met het uitschrijven van een niet-constitutioneel congres in Pyongyang en kozen een voorzitter uit eigen gelederen. De oorspronkelijke organisatie moest zich laten gelden in rechtzaken over diverse juridische en legitimiteits kwesties. Zij werden in het gelijk gesteld op cruciale punten door een Oostenrijks gerechtshof.

Gezien het feit dat er nog geen nieuwe voorzitter was gekozen volgens de I.T.F. Constitution nam vice-voorzitter Russell McLennan de taken waar totdat er een constitutioneel congres, toegankelijk voor alle I.T.F. leden, was belegd. Op het 14e I.T.F. Congres in Warschau, Polen op 13 juni 2003, werd de opvolger van generaal Choi gekozen. Grootmeester Trân Triêu Quân uit Canada werd de volgende I.T.F. voorzitter. Een man met visie en veel nieuwe ideen. Grootmeester Trân Triêu Quân wist een aantal jaren het vertrouwen van veel organisaties te winnen en de I.T.F. groeide  vlot. I.T.F. speerpunten werden de volgende 4 zaken:

 

– Taekwon-Do als sport

– Taekwon-Do als krijgskunst

– Taekwon-Do als manier van leven
– Taekwon-Do als instrument voor sociale ontwikkeling

 

Toen Grootmeester Trân Triêu Quân bij de aardbevingen op Haiti op 12 januari 2010 om het leven kwam werden taken waargenomen door Grootmeester Trajtenberg uit Argentinië. Deze werd op het volgende congres gekozen tot voorzitter.