Assistent I.T.F. Taekwon-Do Sportleider

De opleiding Assistent I.T.F. Taekwon-Do Sportleider is gericht op het aanreiken van kennis en vaardigheden waardoor u op een verantwoorde, eigentijdse en stimulerende wijze kunt assisteren bij lessen aan groepen en/of individuele recreatieve sporters (kinderen, jongeren én volwassenen). In de opleiding staan talrijke pedagogische, didactische en organisatorische vaardigheden centraal over onderwerpen als: verantwoord instructie geven, sport- en spelrepertoire, materialenkennis, assisteren bij de organisatie van activiteiten en evenementen en het voorkomen van blessures en ongevallen. Hierdoor zijn cursisten aan het eind van de opleiding in staat om recreatieve behoeften te signaleren bij de diverse doelgroepen en passende sport- en spelactiviteiten te begeleiden.

Met het diploma Assistent I.T.F. Taekwon-Do Sportleider op zak kunnen gediplomeerden in de sportieve recreatie alle kanten op. De opleidingen zijn bovendien interessant voor iedereen die werkzaam is of wil zijn in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs of beroepsonderwijs, of studeert aan een ROC, CIOS of ALO en daarnaast ook voor aankomende sportleiders in het buurt- en welzijnswerk.

Kwalificatie voor Danexamen:
De Assistent I.T.F. Taekwon-Do Sportleider is geen kwalificatie-eis voor Danexamens.

Instroomeisen:
Minimaal 16 jaar
Minimum graduatie van 2e Gup bij aanvraag van diploma

Duur en tijdsinvestering:
Contacttijd 25 uur (verdeeld over 2 weekenden)
Praktijkervaring 15 uur (stage bij een club naar keuze)
Zelfstudie ongeveer 15 uur

Afronding:
Inleveren van het bijgehouden portfolio:

  • Portfolio 2.1 Geven van lessen (praktijkbeoordeling)
  • Portfolio 2.3 Assisteren bij activiteiten

Geven van een les(deel) van 30 minuten
Reflectiegesprek n.a.v. de gegeven les

Diploma:
Assistent I.T.F. Taekwon-Do Sportleider niveau 2, met inbegrip van LSR niveau 2
NOC*NSF erkend
Onbeperkt geldig

Vrijstelling:
Voor vrijstellingen verwijzen wij naar de pagina: Vrijstellingen leraren opleidingen

Kosten:
Prijs voor deze jaargang €275,-. Dit is inclusief koffie, thee, lunch, cursusmateriaal en de aanvraag van het diploma

Aanmelden:
Uitnodigingen Zelfstandig I.T.F. Taekwon-Do Sportleider niveau 3 (Z-ITS) en Assistent I.T.F. Taekwon-Do Sportleider niveau 2 (A-ITS)
Inschrijflink Assistent I.T.F. Taekwon-Do Sportleider niveau 2
Inschrijfformulier opleidingen

** U bent ingeschreven als de gehele inschrijflink is doorlopen, betaald, en u het inschrijfformulier compleet heeft ingevuld en verzonden naar secretariaat@itf-nederland.nl**

Vragen:
Heeft u vragen of wilt u zich inschrijven, dan kunt u mailen naar secretariaat@itf-nederland.nl

 

 

itfITF-NL-logo-DEF-FC-Lowres-300x300

NOCNSFVWSLogo_NSA_FC