Masters, Instructeurs en Schoolhouders

Toelichting

Plaquenummer: De zogenaamde “Teaching Plaque” is de licentie die iedere (assistent-)leraar vanaf 1e Dan moet hebben. Deze licentie wordt per jaar door de internationale bond verstrekt, na goedkeuring van I.T.F. Nederland.

Dannummer: Iedere ITF Dangraad (wereldwijd) heeft een uniek Dannummer.

II nummer: Het “International Instructor” nummer is de registratiecode van de licentie voor Instructeurs van 4e Dan of hoger die door de internationale bond wordt verstrekt, na goedkeuring van I.T.F. Nederland. International Instructors zijn met deze licentie bevoegd (wereldwijd) ITF Taekwon-Do te instrueren, examens af te nemen en zijn herkenbaar aan de zwarte streep op de broek en het jasje van de dobok.

Z-ITS: De lerarenopleiding van ITF Nederland. Vanaf 4e Dan en hoger een kwalificatie-eis voor ieder ITF Nederland-lid (sinds 1 januari 2018).

Meer informatie over de internationale kwalificatie-eisen op de website van de internationale bond.

In het Danexamenreglement staan de minimumeisen van I.T.F. Nederland voor de Danexamens. Vraag om de specifieke eisen voor jouw school bij je schoolhouder.