Veilig sportklimaat

Het bestuur van I.T.F. Nederland  vindt het belangrijk om voor al haar leden, en voor alle anderen die op enige andere manier betrokken zijn bij I.T.F. Nederland, een omgeving te creëren waarin veilig en met plezier gesport kan worden. We maken daarvoor beleid en streven ernaar om binnen I.T.F. Nederland (en bij alle bij I.T.F. Nederland aangesloten sportscholen) dit beleid zo uniform mogelijk toe te (doen) passen. Ons doel is een open en transparante cultuur waarbinnen (i) gewenst gedrag wordt gestimuleerd, (ii) grensoverschrijdend gedrag wordt voorkomen en (iii) indien grensoverschrijdend gedrag zich voordoet, er passende maatregelen worden getroffen.

Grensoverschrijdend gedrag kent vele verschijningsvormen. Het gaat kort gezegd over elk gedrag – zowel fysiek als verbaal – dat door de ontvanger als ongewenst of opgedrongen wordt ervaren. Denk bijvoorbeeld aan gedrag als pesten (online en offline), bedreigen, roddelen over, belachelijk maken, sociaal isoleren, discrimineren, vernederen, slaan/duwen, vasthouden of (anderszins) agressief gedrag vertonen, het maken van seksueel getinte opmerkingen, seksuele (fysieke) intimidatie en/of aanrakingen, seksueel misbruik, etc. Dit soort gedragingen worden binnen ITF-NL op geen enkele wijze getolereerd. Het is ook nadrukkelijk in strijd met de kernwaarden van Taekwon-Do: hoffelijkheid, integriteit, doorzettingsvermogen, zelfbeheersing en onbedwingbare geest.