Taekwon-Do Women Power Programme

Sabum Jantien Lindeboom (5e dan) heeft in opdracht van I.T.F. Nederland een nieuw weerbaarheidsprogramma voor vrouwen ontwikkeld: het Taekwon-Do Women Power Programme. Centraal daarin staat ‘women power’. De cursisten die het programma volgen zullen zich sterker, zelfverzekerder en weerbaarder voelen en meer geloof in hun eigen kracht hebben. Zij weten na de cursus wat ze fysiek kunnen en wat ze mentaal waard zijn. Ze worden zich bewust van hun ‘women power’.

Opleiding tot trainer
Sabum Jantien leidt vrouwen van I.T.F. Nederland met een zwarte band op om dit programma te kunnen geven. Daarbij wordt sterk de nadruk gelegd op het ontwikkelen van een eigen visie op weerbaarheid, de rol en voorbeeldfunctie van de trainer en de aanpak van de zes te geven cursuslessen. Het omgaan met de doelgroep, het stellen van grenzen en het halen van de gestelde doelen zijn daarbij van belang en ook de doorstroom van cursisten naar de eigen Taekwon-Do school komt aan bod.
Na afronding van de trainersopleiding zullen de deelnemers via de eigen Taekwon-Do school, via het onderwijs of in de wijk of buurt een cursus kunnen opzetten. Ook daarvoor draagt deze leergang methoden en tips aan.

Uniek programma
Dit programma is uniek omdat het de goede dingen van Taekwon-Do en ‘gewone’ weerbaarheidscursussen combineert. Aan de hand van de Taekwon-Do tenets (grondbeginselen) worden vechttechnieken gecombineerd met mentale krachtoefeningen, het bespreekbaar maken van moeilijke thema’s als (seksueel) geweld, het aangeven en handhaven van grenzen en het onderkennen en uitbouwen van ieders eigen kracht: women power! De mentale groei die in deze cursus wordt behaald, wordt erg gewaardeerd door de cursisten, blijkt uit evaluaties. Dit is waar de vrouwen een cursus weerbaarheid voor doen. De stap van deze ‘Taekwon-Do power training’ naar het lidmaatschap van de plaatselijke Taekwon-Do vereniging is daardoor klein.

Grijp deze kans!
We raden alle vrouwelijke zwarte bandhouders van I.T.F. Nederland aan om zich in dit onderwerp te verdiepen en zich in te schrijven voor de cursus.

Aantal keren: twee dagen en een terugkomdag na afronding van de opleiding
Extra: uitgebreide syllabus en certificaat bij succesvolle afronding van de opleiding

Sabum Jantien Lindeboom heeft sinds 2001 een bedrijf in weerbaarheid. Ze heeft veel les gegeven aan vrouwen en meisjes. In 2006 is ze Taekwon-Do in gaan zetten als pedagogisch en therapeutisch middel, onder andere bij Fier Fryslân, een expertise- en behandelcentrum op het terrein van geweld in afhankelijkheidsrelaties. Nu wil ze deze methode aanbieden aan alle vrouwelijke boosabums van I.T.F. Nederland, als uniek visitekaartje voor onze prachtige krijgskunst.