Waarom I.T.F. Nederland?

Overzicht van de voordelen van het ITF-Nederland lidmaatschap

Algemeen

 • Volledig stemrecht op de Algemene Leden Vergadering voor scholen.
 • Democratische structuur, reglementen en By-Laws
 • Volledig lidmaatschap van de Internationale Taekwon-Do Federation (I.T.F.)
 • Directe Dan- en International Instructeurs certificering van de I.T.F.
 • Actieve en goed bezette commissies, waarbij er:
  • Direct toegang tot alle I.T.F. Nederland commissies. Doe je zegje over de manier waarop de I.T.F. Nederland wordt gerund. Een niet-politieke omgeving waar uw ideeën worden aangemoedigd en  er wordt geluisterd en
  • Mogelijkheden gekozen te worden voor posities in uitvoerende en niet-uitvoerende commissies
 • Jaarlijks instructeursweekend.

Cursussen

 • Lerarenopleidingen:O-ITS, A-ITS en Z-ITS. De toegang tot opleidingen voor trainers en instructeurs gecertificeerd binnen Kwalificatiestructuur voor de Sport (KSS) . Door het Ministerie van VWS erkende opleidingen, I.T.F.-Taekwon-Do Sportleider niveau 2 en 3
 • Scheidsrechterscursussen B, C en D
 • Landelijke technische cursussen voor dan- en kupgraden
 • Internationaal:
  • IIC (International Instructors Course)
  • IUC (International Umpire Course)
  • IKC (International Kids Course)
  • IHC (International Harmony Course)
  • IDC (International Do Course)
  • ICC (international Coaches’ Conference)

Wedstrijden

 • Master Series zijn 5 toernooien, waaronder het Nederlandse Kampioenschap
 • WK’s
 • EK’s
 • World Cup’s
 • Facilitaire ondersteuning bij wedstrijden:
  • elektronisch scoringssysteem
  • matten
  • Sportdata hardware
  • banners
  • vlaggen
  • Mighty Fist materialen

PR/Communicatie

 • Geïntegreerde ITFNL-clubsites
 • Promotiemateriaal voor leden en te werven leden
 • Hulp bij de promotie en marketing van uw school. Professionele flyers, posters geproduceerd in opdracht van I.T.F. Nederland op uw specificatie en aanvraag. Zie bijvoorbeeld “ITF-NL Starters Support Pakket voor 2013”
 • Actieve Facebookpagina
 • Nieuwsbrieven
 • Groot Internationaal netwerk, websites, instructeurs en evenementen

Administratie en financiën

 • Gezonde, transparante financiële huishouding
 • Toegang tot:
  • E-Captain, geïntegreerde administratie
  • Charyotsysteem (=ledenadministratiesysteem)

Speciale programma’s

 • Kids
 • Heroes (voor leden met een beperking)
 • Auti Taekwon-Do (voor leden met autisme)
 • Harmony (voor leden die 60+ zijn)
 • Topsport: breed en actief nationaal team (30+ leden)