Waarom I.T.F. Nederland?

Overzicht van de voordelen van het ITF-Nederland lidmaatschap

Algemeen

 • Volledig stemrecht op de Algemene Leden Vergadering voor scholen.
 • Democratische structuur, reglementen en By-Laws
 • Volledig lidmaatschap van de Internationale Taekwon-Do Federation (I.T.F.)
 • Directe Dan- en International Instructeurs certificering van de I.T.F.
 • Actieve en goed bezette commissies, waarbij er:
  • Direct toegang tot alle I.T.F. Nederland commissies. Doe je zegje over de manier waarop de I.T.F. Nederland wordt gerund. Een niet-politieke omgeving waar uw ideeën worden aangemoedigd en  er wordt geluisterd en
  • Mogelijkheden gekozen te worden voor posities in uitvoerende en niet-uitvoerende commissies
 • Jaarlijks instructeursweekend.

Cursussen

 • Lerarenopleidingen: O-ITS, A-ITS en Z-ITS. De toegang tot opleidingen voor trainers en instructeurs gecertificeerd binnen Kwalificatiestructuur voor de Sport (KSS). Door het Ministerie van VWS erkende opleidingen, I.T.F. Taekwon-Do Sportleider niveau 2 en 3
 • Scheidsrechterscursussen B, C en D
 • Landelijke technische cursussen voor dan- en kupgraden
 • Internationaal:
  • IIC (International Instructors Course)
  • IUC (International Umpire Course)
  • IKC (International Kids Course)
  • IHC (International Harmony Course)
  • IDC (International Do Course)
  • ICC (international Coaches’ Conference)

Wedstrijden

 • Master Series zijn 4 toernooien, waaronder het Nederlandse Kampioenschap
 • WK’s
 • EK’s
 • World Cup’s
 • Facilitaire ondersteuning bij wedstrijden:
  • elektronisch scoringssysteem
  • matten
  • Sportdata hardware
  • banners
  • vlaggen
  • Mighty Fist materialen

PR/Communicatie

 • Geïntegreerde I.T.F. Nederland-clubsites
 • Promotiemateriaal voor leden en te werven leden
 • Hulp bij de promotie en marketing van uw school. Professionele flyers, posters geproduceerd in opdracht van I.T.F. Nederland op uw specificatie en aanvraag. Zie bijvoorbeeld “I.T.F. Nederland Starters Support Pakket voor 2013”
 • Actieve Facebookpagina
 • Nieuwsbrieven
 • Groot Internationaal netwerk, websites, instructeurs en evenementen

Administratie en financiën

 • Gezonde, transparante financiële huishouding
 • Toegang tot:
  • E-Captain, geïntegreerde administratie
  • Charyotsysteem (= ledenadministratiesysteem)

Speciale programma’s

 • Kids
 • Heroes (voor leden met een beperking)
 • Auti Taekwon-Do (voor leden met autisme)
 • Harmony (voor leden die 60+ zijn)
 • Topsport: breed en actief nationaal team (30+ leden)

Overzicht van de kosten

 • Contributie voor de scholen (per jaar)
Aantal leden op de peildatum Kortingspercentage Te betalen aan I.T.F. NL
Tot en met 50 leden 0% € 70,00
51 tot en met 100 leden 25% € 52,50
101 tot en met 150 leden 50% € 35,00
151 tot en met 200 leden 75% € 17,50
201 leden en meer 100% € 0,00

Peildatum is na periode automatische incasso

 • Contributie voor de leden (per jaar)

Jonger dan 12 jaar = € 25,00
Ouder dan 12 jaar = € 30,00

 • Kosten danexamens
Dan Kosten voor kandidaat 20% voor schoolhouder Betalen aan ITF NL 5% voor ITF NL Door ITF NL aan ITF-HQ
1 € 70,00 € 14,00 € 56,00 € 3,50 € 52,50
2 € 105,00 € 21,00 € 84,00 € 5,25 € 78,75
3 € 140,00 € 28,00 € 112,00 € 7,00 € 105,00
4 € 210,00 € 42,00 € 168,00 € 10,50 € 157,50
5 € 280,00 € 56,00 € 224,00 € 14,00 € 210,00
6 € 350,00 € 70,00 € 280,00 € 17,50 € 262,50
7 € 400,00 € 80,00 € 320,00 € 20,00 € 300,00
 • Kosten Landelijke Technische Cursus

Tot 4e Dan = € 10,00
Vanaf 4e Dan = gratis

 • Kosten evenementen van I.T.F. Nederland

Wordt per evenement bij de uitnodiging aangegeven.

Testimonials

In 2018 heeft Taekwon-Do Vereniging Hwa Rangdo zich bij I.T.F. Nederland aangesloten. Wij hebben de voorzitter van de vereniging, Henno Kleijwegt gesproken wat hij van de overstap naar I.T.F. Nederland vond en hoe zijn ervaringen daarbij waren.

Wat was de aanleiding om contact te zoeken met I.T.F. Nederland? Waar liep de vereniging tegenaan?

Er was binnen Hwa Rangdo de behoefte ontstaan om ons verder te ontwikkelen en te professionaliseren. Daarnaast zochten we een bond waar transparantie over allerlei zaken ook een belangrijk criterium was. We denken dat een aansluiting een wisselwerking is, je haalt zaken, maar je brengt ook zaken in. Voor het eerste contact was er al een memo gemaakt met selectiecriteria en een vergelijkend veldonderzoek.

Wat waren de punten voor de vereniging om in zee te gaan met I.T.F. Nederland?

Op alle lagen, zowel binnen de bond als binnen onze school en de andere scholen was er een goed gevoel over de overstap. We zien het als een partnership. De aansluiting bij een bond moet primair gericht zijn op de groei en ontwikkeling van de school in het belang van de leerlingen. Een grotere bond, betekent meer mankracht, meer denkkracht en meer middelen. Hiermee kun je samen meer bereiken. Een groot NK, hoge kwaliteit van ITF Master serie toernooien met gebruik van Sportdata, materiaal en een goed opgeleid scheidsrechterskorps. Daarnaast een goede opleidingsstructuur voor kader, selectie, leden op alle niveaus. Dit draagt bij aan een hoge kwaliteit op allerlei fronten. Daarnaast is de bond er voor de scholen en niet andersom, dat is het allerbelangrijkste argument geweest om te kiezen voor I.T.F. Nederland.

Hoe was het contact en hoe verliep het proces?

Het eerste contact was in de lijn van de verwachting: professioneel, open, prettig en toegankelijk. Wij hadden een lijst met vragen voorbereid en daar is door I.T.F. Nederland uitgebreid op gereageerd. Er zijn meerdere contacten geweest, bestuurlijk, secretaris,ledenadministratie, financieel, technisch, maar ook met de selectie en bondscoaches. De aansluiting is op al deze vlakken goed en prettig verlopen. De overstap van de stijlverschillen is uiteindelijk erg meegevallen. We konden snel op in de stroom en meedraaien op de toernooien en zelfs in de bondsselectie.

Tot slot

Inmiddels draaien we alweer een tijdje mee en we hebben nog geen moment spijt gehad van de overstap. We gunnen elke school deze aansluiting en we zijn van harte bereid om onze overweging, afweging, checklist en planning te delen met andere scholen die een overstap overwegen of gewoon eens vrijblijvend van gedachte wil wisselen.

In 2020 heeft Taekwon-Do school Martowirono zich bij I.T.F. Nederland aangesloten. In een eerder interview met de vereniging gaven zij als reden voor aansluiting het volgende aan:

Als school zijn wij groeiende, niet alleen in ledenaantal maar vooral met betrekking tot de ambitie van onze leden. Wij willen mensen met ambitie binnen de sport wat kunnen bieden. Door onze aansluiting bij I.T.F. Nederland hopen wij dit (nog beter) te kunnen bereiken.

Verder vinden wij het fijn om deel uit te maken van een goed georganiseerde bond die meedenkt met de scholen en haar leden, waardoor een ieder sterker komt te staan. Wij nemen al jaren deel aan de verschillende door I.T.F. Nederland georganiseerde toernooien.

In de loop van de jaren is er een goede band opgebouwd met een aantal scholen. Verder merkten wij dat op wedstrijdgebied de inspiratie ook vooral vanuit de I.T.F. Nederland hoek kwam.

De afgelopen maanden werd onze indruk, met betrekking tot het steunen en faciliteren van de scholen en de leden door I.T.F. Nederland, bevestigd. De informatievoorziening over de situatie rondom Covid-19, de online trainingen en de samenwerking en de saamhorigheid binnen veel I.T.F. Nederland scholen gaf ons de doorslag om deel uit te willen maken van deze nationale Taekwon-Do bond.