Bestuur

Tim Kool Voorzitter
Henno Kleijwegt Penningmeester
Bo Rook Secretaris
Jeroen van de Veerdonk Algemeen bestuurslid


Niet-bestuursleden:

Ledenadministratie
Sander Bosboom (bereikbaar via ledenadministratie@itf-nederland.nl)

Dan-aanvragen
Marko van de Braak (bereikbaar via danaanvragen@itf-nederland.nl)

Financieel / fiscaal adviseur
Malaika McCarthy is als adviseur betrokken bij het opstellen van de begrotingen van I.T.F. Nederland. Bovendien adviseert ze het bestuur bij alle financiële vragen en/of onduidelijkheden. Ook voor vragen omtrent financiële regelgeving  en administratie kunnen we altijd bij Malaika terecht (bereikbaar via financien@itf-nederland.nl).

Juridisch adviseur
Vacant