Bestuur

Tim Kool Voorzitter
Henno Kleijwegt Penningmeester
Bo Rook Secretaris
Jeroen van de Veerdonk Algemeen bestuurslid


Niet-bestuursleden:

Ledenadministratie
Vacant – bereikbaar via secretariaat@itf-nederland.nl)
Of via post:
B.M. Rook
Lekdijk 1962921 AG
Krimpen a/d IJssel.

Dan-aanvragen
Marko van de Braak (bereikbaar via danaanvragen@itf-nederland.nl)

Financieel / fiscaal adviseur
Malaika McCarthy is als adviseur betrokken bij het opstellen van de begrotingen van I.T.F. Nederland. Bovendien adviseert ze het bestuur bij alle financiële vragen en/of onduidelijkheden. Ook voor vragen omtrent financiële regelgeving  en administratie kunnen we altijd bij Malaika terecht (bereikbaar via financien@itf-nederland.nl).

Juridisch adviseur
Vacant