Beleid

Missie

Onze missie als ITF Nederland is om Taekwon-Do toegankelijk te maken voor iedereen die deze martial art een warm hart toedraagt. We streven in de volle breedte van Taekwon-Do, naar een modern en aantrekkelijk aanbod in een verbindend, inclusief en veilig sportklimaat. 

Als bond hebben we het doel om ITF Taekwon-Do
in Nederland te bevorderen. Hierbij vinden we het belangrijk om een gezonde balans te creëren tussen alle onderdelen van Taekwon-Do, zodat iedereen de mogelijkheid krijgt om zich op zijn of haar eigen niveau te ontwikkelen en plezier te beleven aan Taekwon-Do. 

We zijn ervan overtuigd dat ITF Taekwon-Do kan bijdragen aan een gezonde en vitale samenleving. Daarom willen we Taekwon-Do toegankelijk maken voor alle leeftijden en niveaus, en bijdragen aan een inclusieve en veilige sportomgeving. 

Bij ITF Nederland geloven we in de kracht van samenwerking en willen we als Taekwon-Do familie de uitdagingen aangaan en kansen benutten om onze sport naar een hoger niveau te tillen. 

 

Visie

Onze visie is dat ITF Taekwon-Do in Nederland toonaangevend en populair is, waarbij talentontwikkeling en sportplezier centraal staan. We zien Taekwon-Do als een sport, een krijgskunst, een manier van leven en een instrument voor maatschappelijke ontwikkeling. Om de bond voor te bereiden op de toekomst investeren we in groei, kwaliteit van dienstverlening, aanbod van activiteiten, sociale binding en teamspirit binnen de bond. 

Tegelijkertijd waarborgt ITF Nederland dat iedereen in Nederland op een verantwoorde wijze Taekwon-Do kan beoefenen bij een bij ITF Nederland aangesloten vereniging, sportschool of club. Wij vinden het belangrijk dat getraind kan worden in een veilig sportklimaat. Leden van ITF Nederland moeten de mogelijkheid hebben om deel te nemen aan nationale en internationale trainingen, cursussen en wedstrijden om zich verder te ontwikkelen. 

De trainers, coaches en vrijwilligers zijn van groot belang voor de beleving, ontwikkeling en het plezier dat Taekwondoin ervaren bij het beoefenen van Taekwon-Do. Daarom staat ITF Nederland voor een kwalitatief hoogwaardige beoefening van Taekwon-Do, gegarandeerd door degelijk opgeleide trainers, instructeurs en vrijwilligers.

 

Onze strategische ontwikkelgebieden

In onze aanpak hebben we aansluiting gezocht bij de ontwikkelingen die gaande zijn in onze internationale organisatie en door wijlen Grandmaster Trân Triêu Quân in april 2004 in gang zijn gezet. Op de eerste I.T.F.-Conventie, in Benidorm september 2011, werd duidelijk dat veel vooruitstrevende NGB’s al op weg zijn de brede visie op I.T.F. Taekwon-Do vorm te geven. Veel stimulerende voorbeelden en programma’s zijn ontwikkeld of in de maak. Ook in Nederland zijn er veel kansen.  Deze brede aanpak vraagt echter een goed-gecoördineerde, planmatige en vooral gezamenlijke inspanning over een aantal jaren. De 4 facetten en ontwikkelgebieden van het Taekwon-Do van de I.T.F. zijn hierin leidend.