Beleid

Missie

Wij staan een brede ontwikkeling van het I.T.F. Taekwon-Do in Nederland voor. Onze missie sluit aan bij de vier facetten van I.T.F. Taekwon-Do zoals geformuleerd door de internationale organisatie:

“I.T.F. Taekwon-Do in Nederland ontwikkelen en onderwijzen als sport, krijgskunst, als instrument voor sociale ontwikkeling en manier van leven”

 

Visie

Wij leveren, vanuit de normen en waarden voortkomend uit de tenets van Taekwon-Do, gezamenlijk sport en zelfverdediging voor iedereen, leveren een constructieve bijdrage aan maatschappelijke participatie en staan bekend om kwaliteit, betrouwbaarheid en toegankelijkheid. Het originele Taekwon-Do van I.T.F. Nederland zal in elke stad van Nederland behoren tot de populairste krijgskunsten en sporten.

 

Onze strategische ontwikkelgebieden

In onze aanpak hebben we aansluiting gezocht bij de ontwikkelingen die gaande zijn in onze internationale organisatie en door wijlen Grandmaster Trân Triêu Quân in april 2004 in gang zijn gezet. Op de eerste I.T.F.-Conventie, in Benidorm september 2011, werd duidelijk dat veel vooruitstrevende NGB's al op weg zijn de brede visie op I.T.F. Taekwon-Do vorm te geven. Veel stimulerende voorbeelden en programma's zijn ontwikkeld of in de maak. Ook in Nederland zijn er veel kansen.  Deze brede aanpak vraagt echter een goed-gecoördineerde, planmatige en vooral gezamenlijke inspanning over een aantal jaren. De 4 facetten en ontwikkelgebieden van het Taekwon-Do van de I.T.F. zijn hierin leidend.