Vrijstellingen lerarenopleidingen

Een competentiegericht systeem biedt de mogelijkheden om vrijstelling te krijgen wanneer men eerder verworven competenties heeft. Algemeen geldt dat een opgeleide instructeur, binnen de Kwalificatiestructuur Sport (KSS), vrijstellingen krijgt voor Proeven van Bekwaamheden (PvB’s) wanneer hij/zij een opleiding van hetzelfde niveau heeft gevolgd bij een andere sportbond.

Een vrijstelling wordt afgegeven op vergelijking van de beoordelingscriteria van de PvB’s van de bondsopleidingen. Een vrijstelling kan aangevraagd worden wanneer een cursist een relevante opleiding heeft afgerond. Te denken valt aan een Academie voor Lichamelijke Opvoeding (ALO), CIOS of Sport en Bewegen. De cursist dient aan te tonen aan alle criteria te voldoen.

Een vrijstelling kan verleend worden voor:

  • Het maken van Portfolio 3.3 en Portfolio 3.4
  • Het afleggen Proeven van Bekwaamheden 3.3 en 3.4

Het bijwonen van lesdagen
Indien u meent op grond van eerder verworven competenties vrijstelling te kunnen krijgen voor het bijwonen van cursusweekend 2 en 3, dient dit in overleg te gebeuren met uw leercoach.

Het maken van opdrachten
Indien u meent op grond van eerder verworven competenties vrijstelling te kunnen krijgen voor het maken van portfolio 3.3 en portfolio 3.4, dient dit in overleg te gebeuren met uw leercoach.

Het afleggen van Proeven van Bekwaamheden
Indien u meent op grond van eerder verworven competenties vrijstelling te kunnen krijgen voor het afleggen van PvB 3.3 en 3.4 dan kunt u hiervoor een schriftelijke aanvraag in te dienen bij de examinatoren. Deze aanvraag is onderbouwd met argumenten en voorzien van bewijslast. De examinatoren kunnen op verzoek van een kandidaat op basis van eerder verworven competenties vrijstelling verlenen voor het afleggen van een PvB.

Van Assistent- naar Zelfstandig I.T.F. Taekwon-Do Sportleider: versnelde cursus
Indien je de opleiding Assistent I.T.F. Taekwon-Do Sportleider hebt afgerond en je in een volgende cyclus de opleiding Zelfstandig I.T.F. Taekwon-Do Sportleider wilt doen, hoef je de eerste twee weekenden van deze opleiding niet te volgen. Wel is het volgen van een “transitiedag waarin de reeds verworven informatie wordt bekeken vanuit het nieuwe perspectief: het zelfstandig instructeur zijn en verantwoordelijk zijn voor de gehele les en alles er omheen. Totaal duurt deze verkorte versie dus 3 dagen. Met het volgen van het derde weekend en de daarbij horende verplichtingen kunt u de Zelfstandig I.T.F. Taekwon-Do Sportleider afronden. Beide cursussen staan inhoudelijk in elkaars verlengde.

Toch zoveel mogelijk aanwezig
Hoewel vrijstelling mogelijk is, willen wij stimuleren dat cursisten zoveel mogelijk aanwezig zijn en alle opdrachten uitvoeren. De PvB’s, bijbehorende opdrachten en cursusdagen zijn Taekwon-Do specifiek ingevuld en dat onderscheidt ons van andere sport-/bondsopleidingen. En wanneer een cursist bepaalde competenties reeds in bezit dan zal hij/zij de opdrachten sneller kunnen uitwerken waardoor de studiebelasting omlaag gaat. Ook is aanwezigheid gewenst om het leren van elkaar te stimuleren.

De kosten van de opleiding zullen bij vrijstellingen gelijk blijven. Cursisten die van de opleiding Assistent- naar Zelfstandig I.T.F. Taekwon-Do Sportleider doorstromen krijgen een korting.

Heeft u vragen dan kunt u altijd contact opnemen met de opleiders via: secretariaat@itf-nederland.nl

itfITF-NL-logo-DEF-FC-Lowres-300x300

NOCNSFVWSLogo_NSA_FC