Selectietraject: Record Aantal Aanmeldingen

Komend WK-selectietraject wordt op 14 oktober a.s. geopend met een kick-off training, waarin deelnemers, coaches (en ouders) worden geïnformeerd over al wat er staat te gebeuren richting het WK 2019 in Inzell. Met 53 aanmeldingen van 15 I.T.F. Nederland-scholen kunnen we spreken van een record aantal aanmeldingen!

42840284_1912932062134522_7699554379384225792_n

Op zondag 14 oktober a.s. reizen meer dan 50 kandidaat-selectieleden, hun coaches – en in sommige gevallen hun ouders – af naar het thuishonk van Koguryo, alwaar de kick-off training voor komend selectietraject zal worden gehouden. De Trainings- en Selectiecommissie (TSC) zorgt ervoor dat dit traject in goede banen wordt geleid. Aan Sabum Stephen Tapilatu, Sabum Patrick den Hoed, Sabum Tim Kool en Boosabum Vincent Vrijsen om de stijgende lijn verder te faciliteren!

De opzet met een informatieve kick-off training heeft in het verleden al bewezen goed te werken. Wat echter nieuw is, is dat men ná deze sessie, vol met alle relevante informatie, de tijd heeft om het te laten bezinken en definitief te beslissen of men al dan niet mee gaat. De inschrijffee hoeft pas daarna te worden voldaan dus (zie alle deadlines).

IMG_7965

Sabum Patrick Interim Technisch Bondstrainer

Daarbij zullen we Sabum Patrick den Hoed verwelkomen in het TSC-team! Deze oud-international gaat de komende maanden aan de slag als interim-bondstrainer voor de technische wedstrijdonderdelen. Zijn wedstrijdervaring, achtergrond in het onderwijs en rol als docent voor onze lerarenopleidingen – die hij overigens blijft vervullen – komen mooi samen:  zijn expertkennis van didactiek, methodiek en psychologie zijn een waardevolle aanvulling. Samen met de reeds zittende TSC-leden zal hij zich maximaal inzetten om de successen van afgelopen toernooien minimaal te evenaren.

In het TSC beleidsplan 2015-2020 staan een viertal doelstellingen geformuleerd:

  1. Verbeteren communicatie
  2. Meerwaarde creëren d.m.v. trainingsmodel
  3. Grote, brede selectie
  4. Betere prestaties EK’s en WK’s

Ondertussen kunnen we enigszins de balans beginnen op te maken. Na een aantal iteraties lijkt de selectieprocedure, waarin o.a. de informatie- en communicatiestromen staan geformaliseerd, te zijn gestabiliseerd rond een werkbaar model waarin alle betrokken partijen zich goed in kunnen vinden. Dit blijkt ook uit de evaluaties de na elk EK- of WK-traject worden gehouden.

Deze selectieronde wordt wederom een slag gemaakt met het trainingsmodel, waarin deelnemers worden gevolgd op een serie kritieke punten. Het ei van Columbus is hierin nog niet gevonden, maar we maken stappen vooruit. Uiteindelijk moet dit een overdraagbaar model opleveren: een gemeenschappelijke “bril” waardoor coaches naar hun wedstrijdsporters kunnen kijken, ten behoeve de begeleiding van hun groei, zodat de aansluiting naar het topniveau al vroeg in de clubs kan beginnen.

Met 53 deelnemers van 15 I.T.F.-Nederland-scholen kunnen we stellen dat er absoluut een record aan diggelen is gegaan. Hiermee is de doelstelling van een grote, brede selectie binnen handbereik. Onze nationale selectie is een instrument om toegewijde wedstrijdsporters te helpen in hun ontwikkeling. De junioren van nu zijn de boegbeelden van morgen. Door op een brede selectie te mikken, scheppen we als bond de voorwaarden voor een beter “gespreid bedje” van kennis en ervaring voor de latere generaties. Door o.a. in te zetten op teamonderdelen, herinrichting van de trainingsstructuur en begeleiding tijdens het gehele selectietraject lijkt dit beleid zeer succesvol uit te pakken.

De Nederlandse resultaten zijn niet onopgemerkt gebleven. In absolute zin hebben we het zeer goed gedaan qua medailles. In relatieve zin (medailles per kandidaat) zijn we weer aan het klimmen in de goede richting (zie deze analyse van de Nederlandse EK-resultaten over de afgelopen jaren). Je wint je wedstrijd in de Dojang: hard, doelgericht en vooral slim trainen, levert je aan het eind van de rit waarschijnlijk de resultaten op waarop je hoopt. Geen garanties. Het proces is beïnvloedbaar, de resultaten zijn een uitkomst daarvan, vandaar het belang van het eerder genoemde trainingsmodel. Wij hebben er natuurlijk het volste vertrouwen in dat Nederland deze uitdaging aankan!

collage ek winnaars