Commissies

Verschillende commissies zijn door het bestuur van I.T.F. Nederland aangesteld om bepaalde taken op zich te nemen:

Commissie Techniek & Opleidingen (C.T.O.).

Deze commissie is belast met het opzetten van landelijke technische trainingen, het bijhouden van de technische eisen met betrekking tot Danexamens en het uitstippelen van het technische beleid van I.T.F. Nederland.

Leden Commissie Techniek & Opleidingen:

Grandmaster Willy van de Mortel 9e Dan Technisch Directeur
Master Martijn Lindeboom 7e Dan
Master Jack de Smit 7e Dan
Master Ron van der Lee 7e Dan
John Verkerke 6e Dan
Rory de Vries 6e Dan
Wouter Meijer 6e Dan
Claudia Martowirono 6e Dan
David Abdoel 6e Dan
Jeroen Joosten 4e Dan
Tjerk Mens 4e Dan


Doelstelling:
KWALITEIT – VERSPREIDING – BEWAKING

  1. Vaststelling kwalitatief hoogstaand technisch beleid I.T.F. Nederland.
  2. Opsporen, betrekken en binden van danhouders met specifieke kwaliteiten (uitvoerend, bestuurlijk, technisch) t.b.v. C.T.O.-activiteiten.
  3. Verspreiding van technisch kwalitatief hoogstaand I.T.F. Taekwon-Do onder het kader en danhouders.
  4. Bewaking van technisch kwalitatief hoogstaand I.T.F. Taekwon-Do binnen de I.T.F. Nederland.

Contact: cto@itf-nederland.nl

Trainings- en Selectie Commissie (T.S.C.).

Deze commissie draagt zorg voor de inhoud en de planning van de wedstrijd- en selectietrainingen, de samenstelling van de Nationale Selectie en de coördinatie bij internationale wedstrijden zoals EK en WK. Momenteel bestaat de Trainings- en Selectie Commissie uit de volgende personen:

– Vacant

Contact: tsc@itf-nederland.nl

Wedstrijd & Scheidsrechter Commissie (W.S.C.).

Scheidsrechtersectie:
Deze sectie is verantwoordelijk voor het bestaan van een gekwalificeerd scheidsrechterscorps. Zij draagt zorg voor de werving, scholing en begeleiding van de scheidsrechters. Bij de organisatie van de I.T.F. Nederland wedstrijden, zoals het Nederlands kampioenschap, is deze sectie verantwoordelijk voor het scheidsrechtersgebeuren. Momenteel staat de scheidsrechters sectie onder leiding van:

Graziella Idili 6e Dan
Rory de Vries 6e Dan
Marissa de Koning 3e Dan
Audrey Jacobs 3e Dan

Na de stage kan de licentie aangevraagd worden via:
scheidsrechterslicenties@itf-nederland.nl.

Wedstrijdorganisatiecommissie (W.O.C.)

Deze sectie is verantwoordelijk voor het maken van de wedstrijdschema’s en de tijdplanning van de Nederlandse kampioenschappen. De leden van deze zijn:

Contact:

Opleidingscommissie I.T.F. Taekwon-Do Sportleider

Deze commissie verzorgt de rijkserkende opleidingen tot assistent- en zelfstandig I.T.F. Taekwon-Do Sportleider. Daarnaast ontwikkelt en verspreidt de commissie de informatie en lesmaterialen om zo de instructeurs en leden van I.T.F. Nederland te ondersteunen op pedagogisch, didactisch en methodisch vlak. Middels de landelijke instructeurs trainingen (LPC’s) introduceert de commissie vernieuwende en uitdagende onderwerpen en lesvormen.

Anne -Floor van Os 1ste Dan Opleider, Coach en PvB Beoordelaar
Martin Verberk 4e Dan PvB Beoordelaar
Master Art van der Lee 7e Dan PvB Beoordelaar

Contact: its@itf-nederland.nl

Commissie Marketing en Communicatie

Deze commissie heeft als doelstelling om op professionele wijze onze leden en de bij ons aangesloten sportscholen op een goede en heldere manier van informatie te voorzien over alle zaken die binnen onze organisatie leven. Daarnaast heeft de commissie als taak het ontwikkelen, implementeren en managen van een marketingplan voor ITF Nederland teneinde op professionele wijze de merknaam I.T.F. Nederland naar buiten toe te promoten en om zogenaamde derden geldstromen te genereren ten gunste van onze leden.

– Vacant

Contact: communicatie@itf-nederland.nl

Ledenadministratie

Bereikbaar via ledenadministratie@itf-nederland.nl)
Of via post:
Orpheuslaan 33, 3438 VT Nieuwegein

Dan-aanvragen

Marko van de Braak (bereikbaar via danaanvragen@itf-nederland.nl)

Financieel / fiscaal adviseur

Voor vragen omtrent financiële regelgeving en administratie kan een email gestuurd worden naar financien@itf-nederland.nl.