Commissies

Verschillende commissies zijn door het bestuur van I.T.F. Nederland aangesteld om bepaalde taken op zich te nemen:

Commissie Techniek & Opleidingen (C.T.O.).

Deze commissie is belast met het opzetten van landelijke technische trainingen, het bijhouden van de technische eisen met betrekking tot Danexamens en het uitstippelen van het technische beleid van I.T.F. Nederland.

Leden Commissie Techniek & Opleidingen:

Master Willy van de Mortel 8e Dan Technisch Directeur
Master Art van der Lee 7e Dan
Martijn Lindeboom 6e Dan
Edwin van der Lee 6e Dan
Carlo van de Braak 6e Dan
Jack de Smit 6e Dan
Kiet Tjon-A-Pauw 5e Dan
John Verkerke 5e Dan
Maxime Pura 4e Dan

 

Doelstelling: KWALITEIT – VERSPREIDING – BEWAKING

  1. Vaststelling kwalitatief hoogstaand technisch beleid I.T.F. Nederland.
  2. Opsporen, betrekken en binden van danhouders met specifieke kwaliteiten (uitvoerend, bestuurlijk, technisch) t.b.v. C.T.O.-activiteiten.
  3. Verspreiding van technisch kwalitatief hoogstaand I.T.F. Taekwon-Do onder het kader en danhouders.
  4. Bewaking van technisch kwalitatief hoogstaand I.T.F. Taekwon-Do binnen de I.T.F. Nederland.

 

Trainings- en Selectie Commissie (T.S.C.).

Deze commissie draagt zorg voor de inhoud en de planning van de wedstrijd- en selectietrainingen, de samenstelling van de Nationale Selectie en de coördinatie bij internationale wedstrijden zoals EK en WK. Momenteel bestaat de Trainings- en Selectie Commissie uit de volgende personen:

Bondscoaches:
Ron van der Lee 6e Dan Technische Trainer
Stephen Tapilatu 6e Dan Trainer
Tim Kool 5e Dan Trainer
Nathalie Frankis 3e Dan Team Manager

 

Wedstrijd & Scheidsrechter Commissie (W.S.C.).

Scheidsrechtersectie:
Deze sectie is verantwoordelijk voor het bestaan van een gekwalificeerd scheidsrechterscorps. Zij draagt zorg voor de werving, scholing en begeleiding van de scheidsrechters. Bij de organisatie van de I.T.F. Nederland wedstrijden, zoals het Nederlands kampioenschap, is deze sectie verantwoordelijk voor het scheidsrechtersgebeuren Momenteel staat de scheidsrechters sectie onderleiding van:

Graziella Idili 5e Dan
Rory de Vries 5e Dan
Emiel Kloor 5e Dan

Na de stage kan de licentie aangevraagd worden via:
scheidsrechterslicenties@itf-nederland.nl.

Wedstrijdsectie:
Deze sectie is verantwoordelijk voor het maken van de wedstrijdschema’s en de tijdplanning van de Nederlandse kampioenschappen. De leden van deze zijn:

Master Coos v/d Heuvel 8e Dan
Vacant

 

Opleidingscommissie I.T.F. Taekwon-Do Sportleider

Patrick den Hoed 5e Dan Expert/Coach
Martin Verberk 4e Dan PvB Beoordelaar
Wouter Meijer 4e Dan PvB Beoordelaar
Martijn van de Velde 4e Dan Expert/Coach