1ste Selectietraining 2006/2007

Op zaterdag 16 sept jl. is de selectie van het Nederlands team weer begonnen met de trainingen voor de EK (Slowakije) en WK (Canada) volgend jaar. Dit seizoen zijn er in totaal 20 Taekwon-Doins geïnteresseerd om hieraan deel te nemen, een succes waar wij trots op mogen zijn.

Wanneer er net als vorig jaar, met name bij de senioren, meerdere kandidaten zijn dan volgt er een trail om uit te maken wie Nederland mag vertegenwoordigen.  
De bedoeling is dat wij naast het individuele aan veel teamonderdelen zullen meedoen.

Alle selectieleden ontvingen een mapje waarin ze hun leerdoelen en vorderingen kunnen bijhouden om zodoende gerichter te kunnen trainen.

De training begon met oefeningen om te gewrichten en spieren voor te bereiden.
Hierna werd er door Sabum Robert Boer een circuit van verschillende oefeningen uitgezet die telkens in groepjes, 2 minuten gedaan moesten worden.
Na het circuit liep menig zweetdruppel al van ieders gezicht en er werd gestart met het volgende aandachtspunt. Aan de startsnelheid werd gewerkt d.m.v. dikke en stugge elastieken, waarbij 1 persoon  het elastiek moest vasthouden en de ander verschillende trap ,- en stoottechnieken moest maken, met een zo hoog mogelijke startsnelheid.
Na dit slopende onderdeel werden de hand ,-en voetbeschermers aangetrokken en werd er op vier veldjes begonnen met sparren.Bij ieder veld lag een velletje papier met daarop de taak die één van de personen die aan het sparren wasmoest uitvoeren.
Dit om te oefenen en te leren om snel om te schakelen van tactiek wanneer dit nodig mocht zijn.
Na dit onderdeel werden er nog een paar partijtjes vrij gespard.

De junioren begonnen aan het oefenen van de teamtul.
Na afloop werd doorgesproken per lid wat de zwakke punten zijn waaraan gewerkt moet worden.

Volgende training 14 oktober in Heeze. Sprthal de Pompenmaker Ten Borchwardplein 32.
12.00u-15.00u