Advies Scholen Omtrent Coronavirus

Beste Leden,

In aansluiting op onze vorige communicatie, raden wij als bestuur van ITF Nederland alle scholen aan de komende weken hun scholen te sluiten.

Wij begrijpen dat dit een ingrijpende maatregel is, maar we bevinden ons dan ook in een uitzonderlijke situatie.

Om de veiligheid en gezondheid van onze leden en de mensen waar zij contact mee hebben te vergroten is het zaak dat we geen enkel risico nemen.

Met betrekking tot het afgelasten van het EK: hierover is een schrijven uitgegaan naar alle clubcoaches. Neem contact op met je coach als je dit bericht niet ontvangen hebt.

Namens het bestuur van I.T.F. Nederland