Revalidatie Programma voor kinderen met een motorische beperking

Ze kon er tijdens het Instructeursweekend helaas niet bij zijn, dus hier alsnog het verhaal achter het boeiende project van professionele Bewegingswetenschapper en Taekwon-Doin Mariska Janssen, die zich – mits de subsidie wordt gehonoreerd – zal richten op het ontwikkelen van een revalidatieprogramma voor kinderen met een motorische beperking (o.a. in samenwerking met I.T.F. Nederland). Hiervoor zoekt zij de hulp van enthousiaste I.T.F. Nederland scholen! Het woord is aan Mariska.

Mijn naam is Mariska Janssen. Ik werk al een aantal jaren als bewegingswetenschapper bij de afdeling revalidatiegeneeskunde in het Radboudumc te Nijmegen. Via mijn werk zie ik veel kinderen met motorische beperkingen. Voor hen zijn de mogelijkheden om deel te nemen aan sportlessen beperkt. Daarnaast zijn sportlessen voor kinderen met een beperking vaak gericht op het verbeteren van fysieke aspecten, zoals conditie en lenigheid, maar krijgen belangrijke psychosociale aspecten als weerbaarheid, zelfbeeld en assertiviteit minder aandacht.

Als fanatiek beoefenaar van het ITF Taekown-Do heb ik gezien dat Taekwon-Do trainingen positieve effecten hebben op zowel fysiek als psychosociaal niveau. Binnen I.T.F. Nederland heb ik o.a. de lerarenopleiding Z-ITS, het Woman Power Programma en het ITF Kids Program gevolgd. De onderdelen die in deze programma’s aan bod komen zijn in mijn ogen uitermate geschikt als basis voor een revalidatieprogramma voor kinderen met een motorische beperking, denk daarbij aan kinderen met bijvoorbeeld een spierziekte. Daarnaast is er met het Taekwon-Do Heroes programma al een goede basis gelegd voor het verzorgen van Taekwon-Do lessen aan mensen met een beperking.

Daarom heb ik onlangs namens het Radboudumc een subsidieaanvraag geschreven voor Fonds NutsOhra (http://www.fondsnutsohra.nl/) waarin ik een voorstel doe voor de ontwikkeling en evaluatie van een ITF Taekwon-Do programma voor kinderen met een motorisch beperking, waaronder ook kinderen in een rolstoel. I.T.F. Nederland heeft meegewerkt aan deze subsidieaanvraag, samen met vijf revalidatiecentra, een patiëntenorganisatie en de hogeschool Arnhem-Nijmegen. Binnen dit project is het doel een onderbouwd sportprogramma te maken, wat is samengesteld met experts op het gebied van Taekwon-Do, maar ook op medisch gebied. Denk daarbij aan revalidatieartsen, fysiotherapeuten en psychologen. Vervolgens willen we dit programma een half jaar lang aanbieden aan 100 kinderen met een motorische beperking. Na deze trainingsperiode zal gekeken worden of deze lessen de verwachte positieve effecten hebben. Blijkt dit zo te zijn, dan willen we het programma graag breder uitzetten zodat nog meer kinderen van deze leuke lessen kunnen profiteren.

Eind augustus horen we of de subsidieaanvraag wordt gehonoreerd. Indien dat het geval is, wil ik zo snel mogelijk met dit project starten. Maar dit kan ik natuurlijk niet alleen, daarom ben ik op zoek naar enthousiaste Taekwon-Doins die willen meedenken in de ontwikkeling van dit programma en eventueel deze lessen willen verzorgen. Bij voorkeur mensen die ervaring hebben met het geven van Taekwon-Do lessen en een achtergrond hebben op medisch en/of educatief gebied.

Voor nu is het dus nog even afwachten, maar met de enthousiaste reacties die ik heb ontvangen uit zowel de revalidatiewereld als de Taekwon-Do wereld denk ik dat er een groot draagvlak is voor de ontwikkelingen van een Taekwon-Do programma speciaal voor kinderen met een motorische beperkingen. Wil je meer weten over dit programma, neem dan contact met me op via mmhp.janssen@gmail.com. Alvast bedankt!

Mariska Janssen
Bewegingswetenschapper/onderzoeker
3e Dan ITF Taekwon-Do
mmhp.janssen@gmail.com