Bericht van de voorzitter

Beste leden,

Op 3 juli jongstleden tijdens de jaarlijkse “Algemene Leden Vergadering”, heeft er binnen I.T.F. Nederland een belangrijke verandering plaats gevonden.

Vanaf die datum heeft I.T.F. Nederland een nieuw bestuur, waarvan ik voorzitter mag zijn. Het is mij dan ook een genoegen dat er ook een grote groep leden zich kandidaat gesteld hadden en gekozen zijn in het bestuur om zich in te zetten voor jullie, de leden. Een ieder heeft zijn specialiteiten en kennis die I.T.F. Nederland zeker kan gebruiken.

Wij zijn gelijk aan de slag gegaan en met veel enthousiasme hebben wij de taken verdeeld en de uitdagingen die er lagen aangepakt.
Vaak zijn die niet gelijk zichtbaar voor de betrokken leden, maar er gebeurt veel achter de schermen om alles weer vlot te laten verlopen.

Inmiddels heeft het bestuur al vele uren van overleg achter de rug en de uitdagingen geïnventariseerd. Zo zal er bijvoorbeeld binnenkort het nieuwe evenementenprogramma openbaar worden gemaakt, waarin de trainingen, opleidingen, wedstrijden enz. worden vermeld.

Wij hopen dan ook dat er na de afgelopen periode van Covid we weer met veel enthousiasme de toekomst ingaan en ons weer verder kunnen ontwikkelen in de sport en kunst die zo een groot deel van ons leven uitmaakt.

Wij, het bestuur is er klaar voor en wij zijn er voor jullie en met jullie positieve bijdragen gaan wij zeker een grandioze toekomst tegemoet.

Namens het bestuur I.T.F. Nederland

Master Coos van den Heuvel