De 1e opleiding O-ITS bij Difesa Sports

Vanaf 1 september 2019 is voor iedereen die zijn 1e Dan wil behalen en ouder dan 12 jaar is, de O-ITS (Ondersteuner-ITF Taekwon-Do Sportleider) verplicht. Difesa Sports van Sahyun Willy had de primeur. Hij heeft als eerste school van I.T.F. Nederland deze opleiding gegeven.

Het leek de Commissie PR/Communicatie een goed moment om de eerste ervaringen op te vragen en met jullie te delen. Wij stelden daarom de volgende vragen.

Op Facebook zag ik dat er een deelnemer was. Hoe vond deze deelnemer de cursus?

Er was een kandidaat voor de O-ITS de anderen gingen voor de Difesa Sports D-cursus assistent leraar.

Hoe vond deze deelnemer de cursus?

Ze vond de cursus leerzaam en leuk.

Hoe lang duurde de les en was dit een les of zijn de lessen opgedeeld in meerdere uren?

De cursus duurde een kleine 2 uur en was onderverdeeld in een theorie- en een praktijkgedeelte.

In feite komt de O-ITS geheel overeen met de D-cursus van Difesa Sports, met uitzondering dat men een mooi boekje ontvangt dat door I.T.F. Nederland is ontwikkeld.

Afsluitend zit er een theorie examen aan gekoppeld, waar ze een voldoende voor moeten scoren.

In het praktijkgedeelte wordt uitgelegd waar ze op moeten letten, waarna dit door de kandidaten ook geoefend.

Voor de Difesa Sports D-cursus moet men daarna 5 trainingen mee komen helpen, zodat ze ook dat certificaat kunnen ontvangen.

Wanneer gaat de volgende lichting de cursus volgen?

In principe gaan we 2 maal per jaar deze O-ITS cursus aanbieden, dus zal men hiervoor moeten plannen.

Zijn er punten die opgevallen zijn tijdens de cursus?

Wat opvalt in de cursus is dat de kandidaten best veel weten, maar het in praktijk brengen is soms lastiger.

Wij van Difesa Sports hebben ervoor gekozen om het boekje tijdens de cursus te overhandigen en het theorie examen 2 weken later af te nemen. Dit om de leerling de tijd te geven de theorie goed te bestuderen, alles te laten bezinken en een plaats te geven.

Wat kunt u de andere scholen meegeven als ze aan de cursus beginnen? Wat zijn eventuele tips en trucs?

Cursus wordt gegeven zonder toeschouwers. Dit om de kandidaten ook een veilig gevoel te geven. Nog even ter vermelding, de kandidate Sydney heeft alle vragen goed beantwoord en behaalde hiervoor een 10! De commissie PR/Communicatie dankt Sahyun Willy voor zijn antwoorden en feliciteert de kandidate met haar certificaat.

Sabum Bernd Raue

Commissie PR/Communicatie