CTO training

De Commissie Training en Opleidingen (CTO) (link: https://www.itf-nederland.nl/structuur/commissies/) komt regelmatig bij elkaar om samen te trainen en om het beleid en de aanpak van de Landelijke Technische Cursussen te bespreken. Dit is een besloten training voor CTO leden.