Ohdokwan Team Cup

For the English version, please see below

Ter gelegenheid van het 30‐jarig jubileum van Ohdokwan worden er vanaf september 2019 een jaar lang verschillende evenementen georganiseerd door en voor onze leden. Met dit in gedachte leek het ons een leuk idee om naast de clubevenementen ook een open evenement te organiseren, zodat iedereen die dat binnen ITF Nederland wil deze heugelijke mijlpaal met ons mee kan vieren. Een landelijke wedstrijd lijkt ons de perfecte manier om dit te doen. Echter past het volledig binnen de Spirit van Ohdokwan om zo’n wedstrijd op onze eigen, unieke wijze vorm te geven.

Wij dachten daarom niet aan een toernooi waar de individuele sparring‐ en tulwedstijden centraal staan, maar aan een wedstrijd die juist draait om teamonderdelen en individueel/team breken en springen. Om de animo te verhogen en het instapniveau laagdrempelig te houden hebben wij in deze uitnodiging een reglement opgesteld. Wij hopen dat jullie van dit unieke concept net zo enthousiast worden als wij en nodigen jullie dan ook van harte uit om aan dit jubileum‐toernooi deel te nemen!

Wedstrijdinformatie

DATUM: 17 juni 2023
PLAATS: Capelle aan den IJssel
LOCATIE: Aquapelle
ADRES: Alkenlaan 85 2903 EB Capelle aan den IJssel

ZAAL OPEN: 8.00
SCHEIDSRECHTER MEETING: 8.30
COACH MEETING: 9.00
OPENINGSWOORD: 9.15
AANVANG COMPETITIE: 9.30

ONDERDELEN

  • Team Tul
  • Team Sparring
  • Team en individueel Special Techniques (aangepaste regels)
  • Team en individueel Power Breaking (aangepaste regels)

Eén van de grootste en leukste aanpassingen aan de teamonderdelen is dat de teams mogen worden samengesteld uit deelnemers van verschillende scholen. Op deze manier willen wij het mogelijk maken om meer teams aan te kunnen trekken, aangezien niet elke vereniging in staat zal zijn vanuit zijn eigen ledenbestand een volledig team te kunnen samenstellen binnen een bepaalde leeftijd/graduatie klasse.

DOWNLOAD HIER DE UITNODIGING EN HET REGLEMENT

Wij stellen deze wedstrijd tevens open voor niet‐ITF Nederland leden.


OHDOKWAN TEAM CUP 2023 (UK)

On the occasion of Ohdokwan’s 30th anniversary, various events will be organized by and for our members for a year from September 2019. With this in mind, we thought it would be a nice idea to organize an open event in addition to the club events, so that everyone who wants to within ITF Netherlands can celebrate this memorable milestone with us. We think a national competition is the perfect way to do this. However, it fits perfectly within the Spirit of Ohdokwan to shape such a competition in our own unique way.

We therefore did not think of a tournament where individual sparring and tul competitions are central, but of a competition that revolves around team parts and individual/team breaking and jumping. In order to increase enthusiasm and to keep the entry level accessible, we have drawn up a set of regulations in this invitation. We hope that you will be just as enthusiastic about this unique concept as we are and we therefore cordially invite you to participate in this jubilee tournament!

Competition information

DATE: June 17, 2023
PLACE: Capelle aan den IJssel
LOCATION: Aquapelle
ADDRESS: Alkenlaan 85 2903 EB Capelle aan den IJssel

HALL OPEN: 8.00
REFEREE MEETING: 8.30
COACH MEETING: 9.00
OPENING WORDS: 9.15
START OF COMPETITION: 9.30

Competition

  • Team Tul
  • Team sparring
  • Team and Individual Special Techniques (adapted rules)
  • Team and individual Power Breaking (adapted rules)

One of the biggest and nicest changes to the team elements is that the teams can be composed of participants from different schools. In this way we want to make it possible to attract more teams, since not every association will be able to put together a complete team within a certain age/graduation class from its own membership base.

DOWNLOAD THE INVITATION AND REGULATIONS HERE

We also allow members who are not affiliated with the ITF -Netherlands.