Evolution Sports bestaat 20 jaar!

Evolution Sports viert haar 20e jaar van bestaan. Sabum Steve Andrea schreef een mooie terugblik:

Ons Twintigste Sportjaar is gestart!

Daar staan we dan. Met onze beide voeten alweer dik in het nieuwe jaar. Er zal vast ook weer veel gereflecteerd zijn en veel goede voornemens zijn uitgesproken. Voor Evolution Sports markeert 2018 ons 20 jarig bestaan. Een jubileum waar we best trots op zijn.

Ik (Steve Andrea) kan me nog goed herinneren hoe ik lange tijd geleden met mijn neef Gregory Forster rond de tafel zat, om de Taekwon-Do school die hij al eens eerder had opgestart, met verenigde krachten weer nieuw leven in te blazen. We hadden beide al sinds onze kinderjaren het plezier en de voordelen van vechtsport beleeft en maakten toen ook deel uit van een vriendengroep die mede uit deze gezamenlijke sportbeoefening ontstaan was.

Eén van onze belangrijkste drijfveren was, om met name de jeugd te begeleiden in het ontwikkelen van een positief zelfbeeld, zodat zij zich zichzelf op de juiste manier staande konden houden in de harde maatschappij.

Vanuit onze vriendengroep waren er al meerdere succesvolle sociaal maatschappelijke activiteiten opgezet, die elk uiting gaven aan deze ideologie. Onze Taekwon-Do school zou de sportieve tak hierbij worden. Na een goede voorbereiding en de officiële zaken te hebben geregeld, was Taekwon-Do School Uhuru geboren en nu dus 20 jaar geleden (op maandag 5 januari 1998 om precies te zijn), mochten wij gezamenlijk onze eerste les verzorgen.

Helaas heeft de club na twee jaren, mijn neef, om persoonlijke redenen verloren als één van de vaste trainers. Sindsdien heb ik van mijn partner Vivian van Malsen, de nodige steun gekregen en hebben we de club succesvol voort kunnen zetten.

26221130_1721694567891606_4426698500063985735_o

En wat een leuke reis is dat gebleken! Van het uitbreiden naar meer leeftijdsgroepen en een groter sportaanbod, tot het lesgeven op meerdere locaties en het overnemen van de jeugdafdeling van mijn oude Karateleraar Sensei Ludwig Kotzebue, (vanwege zijn pensioen).

Tijdens deze hele periode zijn er altijd twee zaken geweest die bij onze club de boventoon hebben gevoerd, namelijk de kwaliteit van onze organisatie en de gezelligheid van ons samenzijn. Het eerste heeft eraan bijgedragen dat we ook tijdens de financiële crisis het hoofd boven water hebben kunnen houden, maar het tweede met name, heeft ervoor gezorgd dat we uiteindelijk ook zoveel jaren hebben kunnen aftikken.

Er valt namelijk met veel plezier terug te denken aan alle leuke kinderen en volwassenen die wij in onze club hebben mogen ontvangen en de nog leukere ervaringen en gesprekken die we met hen hebben mogen meemaken en voeren. Van kinderen die na een schuchtere start bij ons, zeer zelfverzekerd voor zichzelf durven opkomen, tot het veel te lang nababbelen en zeer gezellige uitjes met de ouderen.

Van veel ouders en volwassen leden hebben we in de loop der jaren mogen vernemen dat de hoge kwaliteit van onze lessen en de persoonlijke aandacht die wij aan iedereen geven, de belangrijkste redenen zijn geweest voor het prettige lidmaatschap en daarbij als uniek ervaren werd voor onze club. De wisselwerking van positieve energie die hieruit voortvloeit, maakt natuurlijk ook dat wij nog steeds met hetzelfde plezier kunnen bezig blijven met de uitvoering van onze activiteiten.

Ondanks alles blijft het besturen van een sportclub over de periode van twintig jaar natuurlijk ook een zware en soms moeilijke taak. Daar waar de kar voor heel wat jaren hoofdzakelijk maar door ons beide werd getrokken en we zonder subsidies altijd zelf de broek hebben opgehouden, zijn we natuurlijk ook zeer dankbaar voor de steun die we wel vanuit verschillende personen en instanties hebben mogen ontvangen. De laatste paar jaren zijn we ook zeer verheugd met de ondersteuning van onze oudere jeugdleden, die met hun loyaliteit en betrokkenheid ook hun steentje bijdragen aan het voortbestaan van onze club. Het is heel mooi te zien hoe dit alles verder ‘evolueert’ 😉 en meer mensen zich willen inzetten om de kernwaarde en ideologie van onze club in stand te houden en te blijven verspreiden.

Want onze reis is nog zeker niet voorbij! Ook wij hebben gereflecteerd, goede voornemens en nieuwe plannen bedacht. Wij ervaren een ‘vereniging’ dan ook nog steeds in de letterlijke zin van het woord, als een “ver-eniging” van mensen, die zich inzetten voor de ontwikkeling van een gezamenlijk doel. En het uiteindelijke doel waar wij – naast alle voordelen die er bij (vecht-)sportbeoefening te verkrijgen zijn -, graag samen met al onze leden en betrokkenen voor willen gaan, is nog altijd het oog hebben voor het welzijn van een ander en vanuit je eigen (verworven) kracht en mogelijkheden, daar ook daadwerkelijk acties op te ondernemen.

Met iedereen die bij ons is aangesloten en alle organisaties waarmee wij samenwerken, kijken wij er dan ook naar uit om nog lang en met groot genoegen, veel voor elkaar en anderen te kunnen betekenen. Dat is nog steeds onze drijfveer en zal ook de komende jaren voor spannende uitdagingen en nieuwe ontwikkelingen blijven zorgen!

Steve Andrea – Oprichter en Hoofd Instructeur
Vivian van Malsen – Bestuurder en Assistent Instructeur
van Stichting Evolution Sports

inet: www.evolutionsports.nl | email: info@evolutionsports.nl
insta: https://www.instagram.com/evolutionsports.club/
tw: https://twitter.com/EvolutionSportz