Danexamens Oh Do Kwan

Volgens de nieuwe regelgeving mogen scholen met een International Instructor zelf danexamens afnemen tot een bepaalde graad waarvoor men gerechtigd is deze af te nemen.

Op zondag 14 juni was het zover: zes kandidaten gingen op voor hun 1e Dan en twee voor hun 2e Dan. Vanaf begin van dit jaar werd er al speciaal voor deze examens getraind, want de wachttijd zat er intussen op en de benodigde scheidsrechterscursussen en LTT’s waren gevolgd.

Sabums Art van der Lee, Edwin van der Lee, Ron van der Lee, John Verkerke en Patrick den Hoed hadden zich speciaal voor dit evenement in hun scheidsrechterspak uitgedost om het examen een nog officiëler tintje te geven. Allereerst werd begonnen met het theorie-examen: het laagste cijfer dat voor theorie werd behaald was een 7, dus dat zat wel goed.
Hierna volgde het praktijkexamen met de onderdelen: Tul, Stepsparring, Hosin-sul en Kyok-Pa. Met twee kandidaten tegelijk werden de respectievelijke onderdelen afgewerkt en gewaardeerd. En nadat alle splinters en spaanders van de breekplanken waren opgeruimd, volgde de uitslag: IEDEREEN was geslaagd! Natuurlijk werden de aandachtspunten die tijdens het examen waren opgemerkt nog even belicht en iedereen werd verteld dat het behalen van de fel begeerde zwarte band alleen maar het begin is van de verdere Taekwon-Do beoefening.
Eén van onze sponsoren had ervoor gezorgd dat alle 1e Dan kandidaten een nieuwe dobok met een zwarte bies onderaan de dobok-jas kreeg en van de vereniging kreeg iedereen een zwarte band! Onze hartelijke dank aan de sponsor.

De volgende personen mogen zich nu Boosabum noemen:

Boonyarit Chaiyong – 1e Dan
Vera Verhulsdonk – 1e Dan
Rina van den Hoogen – 1e Dan
Aaron Tramper – 1e Dan
Mitchell Vissers – 1e Dan
Deni Rizvic – 1e Dan

En nog twee personen mogen een 2e streep op hun band laten borduren:

Fred in ’t Hout – 2e Dan
Martijn van de Velde – 2e Dan

Namens heel OH DO KWAN ontzettend gefeliciteerd!

Art van der Lee
Oh Do Kwan