Interview Trainings- en Selectie Commissie

Sinds kort bestaat de Trainings- en Selectie Commissie (T.S.C.) van I.T.F. Nederland uit drie personen: Frank Grefkens (teammanager), Stephen Tapilatu (bondscoach) en Martin Schellens (bondscoach). In een kort interview vertellen zij over hun doelstellingen en ideeën met betrekking tot de T.S.C.

Wat is de rolverdeling binnen de T.S.C.? Heeft iedereen zijn specialisatie of vullen jullie elkaar juist aan?

“De coaches hebben elk hun specialiteit en zullen daar dan ook voornamelijk les in geven, maar we zullen elkaar tijdens de lessen ondersteunen waar dit nodig is. We zijn overigens nog steeds op zoek naar coaches. We zouden de T.S.C. graag willen uitbreiden naar een totaal van drie of vier coaches.”

Nieuw binnen de T.S.C. is de functie van teammanager, wat houdt deze in?

“De teammanager is als het ware de spil van de T.S.C.. Hij zorgt voor de communicatie, het bijhouden van de gegevens van kandidaat selectieleden, et cetera. Het is een functie die enige vaardigheid vereist in gestructureerd werken.”

Wat zijn de doelstellingen van de T.S.C. voor de korte en langere termijn?

“Op korte termijn is de doelstelling van de T.S.C. om mensen en dan met name de jeugd, te enthousiasmeren voor deelname aan de selectie om van hieruit weer goede prestaties neerzetten op EK’s en WK’s.
Op langere termijn willen wij trachten om Nederland tot de top 10 van Europa te laten behoren en daar ook blijven en misschien zelfs wel bij de top 10 van de wereld laten behoren.”

Hoe verloopt de selectieprocedure, er zijn open wedstrijdtrainingen, er is de Masters Series Competition (Battle of Utrecht, NK, Holland Cup etc.) waarbij er naar de resultaten van selectieleden wordt gekeken, maar hoe gaat het verder?

“De T.S.C. stelt voor een aankomend EK of WK een selectieperiode vast. Een persoon die aan dit kampioenschap wil deelnemen stuurt een formulier naar de T.S.C. dat hij of zij zich kandidaat wil stellen voor een of meerdere onderdelen. Gedurende de periode zijn er verschillende open wedstrijdtrainingen waarvan een kandidaat selectielid er een aantal verplicht moet volgen. Tijdens deze trainingen kan de T.S.C. de progressie van de kandidaat selectieleden volgen.”

“Ook zijn er een aantal wedstrijden door de T.S.C. aangewezen waar kandidaat selectieleden punten kunnen verzamelen. Van een bepaald aantal wedstrijden worden de punten bij elkaar opgeteld. Degenen die de meeste punten hebben verzameld worden gekwalificeerd al naar gelang het aantal deelnemers dat per land mag worden afgevaardigd (bij de senioren twee en bij de junioren drie).
Daarnaast moet men in het bezit zijn van een zwarte band en over een geldig certificaat van de I.T.F. wereldorganisatie beschikken.”

“Leden van I.T.F. Nederland kunnen deelnemen aan open wedstrijdtrainingen vanaf 6e Gup. Deelname aan een EK of WK kan vanaf 14 jaar en indien men, zoals al eerder gezegd, in het bezit is van een zwarte band.”

Sparring en tuls worden vaak als twee verschillende onderdelen gezien (nog even los van de andere onderdelen), zien jullie dit ook zo (dus de beste kandidaat per onderdeel) of zijn jullie juist op zoek naar integratie van de verschillende onderdelen?

“In onze ogen zijn tul en sparring verschillende onderdelen waarbij wel een overlap bestaat. Zo zijn er diverse dingen die vanuit de tul kunnen worden toegepast in sparring en vice versa. Maar dit heeft ook zo zijn uitwerking op de andere onderdelen.”

Is teamspirit binnen de selectie belangrijk of is dit ondergeschikt aan het resultaat? En zo ja, hoe bewerkstelligen jullie dit?

“In onze ogen is het doel belangrijker dan het resultaat. Als er een goede teamspirit is komen de resultaten vanzelf, wat dan weer goed is voor de teamspirit. Het een is onlosmakelijk met het ander verbonden.
Dit willen we bewerkstelligen door te beginnen met de integratie van deelname aan alle onderdelen tijdens een open wedstrijdtraining. Hierdoor willen we meer bewustwording kweken ten aanzien van hetgeen een ander doet en moet laten om zijn of haar doel te bereiken. Ook hopen we hierdoor een band te kweken tussen de mensen die elk hun eigen specialisme hebben. Anders zouden ze elkaar alleen maar even zien en gedag zeggen wanneer de ene persoon de zaal verlaat en de ander binnenkomt, omdat het volgende onderdeel gaat starten.”

Wat hopen jullie over pakweg 4 jaar met de T.S.C. bereikt te hebben?

“Wij hopen dat de selectie dan zal bestaan uit een grote hechte groep, die deelneemt aan alle onderdelen die het I.T.F. Taekwondo te bieden heeft. Ons doel is vooral om het doorvloeien van de jeugd naar junioren en naar senioren zo goed mogelijk te laten verlopen. Zodat er van elkaar geleerd kan worden, wat weer tot superresultaten zal leiden. Het is een lange weg die we nog te gaan hebben en we zijn de laatste die zeggen dat resultaten nu niet voorop staan, maar we gaan er vanuit dat die snel komen!”