Mededeling betreffende bestuurszaken

Via deze weg willen we alle leden van I.T.F. Nederland laten weten dat Rob Arens van TC Nijmegen na ruim 8 jaar bestuurslid te zijn geweest is afgetreden.

Op de laatste ALV heft hij dit kenbaar gemaakt aan alle scholen en heeft daar aangegeven wat de redenen waren van zijn beslissing.
Rob heeft wel aangegeven dat de ledenadministratie blijft verzorgen voor I.T.F. Nederland.

Rob heeft de laatste jaren veel betekent als bestuurslid.
In de eerste plaats was Rob al bestuurslid ook betrokken bij het vorige bestuur.
Hierbij is een start gemaakt om uit een diep dal te komen waar I.T.F. Nederland zich op dat moment zich begaf.
Samen met de nieuwe mensen in het bestuur, waar inmiddels ook weer enkelen afscheid hebben genomen, heeft Rob meegeholpen dit beleid voort te zetten en staan we waar we nu ons op dit moment bevinden.

Naast het bestuurslid was Rob ook degene die de ledenadministratie bijhield.
Bij het aantreden van het nieuwe bestuur stond het ledenaantal op ongeveer 750 leden.
Vandaag de dag zitten we op ruim 1300 leden. Dit is toch en stijging van ongeveer 100 leden per jaar.
We hopen dit aantal de komende jaren natuurlijk door te kunnen trekken.

Wij willen daarom Rob ook van harte bedanken voor zijn inzet de afgelopen jaren als bestuurslid van I.T.F. Nederland.

Namens het bestuur.