Professionele lerarenontwikkeling binnen I.T.F. Nederland

Naar aanleiding van de workshop business development tijdens de World Cup in Benidorm, Spanje 2006 is het bestuur van I.T.F. Nederland aan de slag gegaan om te bekijken wat er nodig is binnen onze eigen bond om leraren te versterken in het uitvoeren van hun hobby/passie naar mogelijke professionele kansen.

Na enkele presentaties tijdens trainingen is het bestuur op zoek gegaan, binnen haar eigen gelederen, om te kijken wie deze weg al aan het opgaan is of heeft begaan. Het bleek dat binnen de gelederen van I.T.F. Nederland er al meerdere leraren de weg zijn op gegaan om van hun hobby hun beroep te maken. Dat dit een uitdagend pad is, is duidelijk en er zijn vele aspecten die naar voren komen voordat uberhaupt de stap gemaakt kan worden om professioneel te gaan werken. Namens het bestuur van I.T.F. Nederland vroeg de voorzitter Master James Tjin-A-Ton aan ondergetekende of hij zijn verhaal wilde vertellen hoe hij van 18 jaar ambtenarij de overstap naar zelfstandig ondernemer heeft kunnen maken. 

Ontwikkeling presentatie

Na enige bedenktijd vond ik dit een leuke uitdaging en ben mij een 8-tal maanden gaan voorbereiden op de presentatie die vandaag is gegeven onder de kop” van parttime naar professioneel Taekwon-Do leraar”. Ondanks het feit dat ik geen professioneel Taekwon-Do leraar ben en Taekwon-Do nog steeds iedere dag vanuit een passie doe heb ik wel een filosofie en werkwijze ontwikkeld die werkt op mijn situatie. Dat hierin veel raakvlakken zitten met mijn mede “Taekwon-Do” lotgenoten is evident. Vandaag werd dan ook de vruchten van 8 maanden ontwikkeling gepresenteerd. 

Martial Arts Consultancy Group, MAC-G

De afgelopen jaren heb ik vele dingen ontwikkeld, uitgeprobeerd, verbeterd, zien mislukken, zien slagen en ga zo maar door. Vanuit niets een club oprichten, je ontwikkelen als persoon, club, organisatie en op financieel gebied was en is een grote uitdaging. In de afgelopen periode van 10 jaar heb ik met vele mensen in de sport, kunst en martial arts gesproken over deze onderwerpen en iedere keer leerde ik er weer van. Om structuur te geven aan de zaken die ik vandaag de dag doe ben ik mijn zaken nagelopen en bedacht dat alles wat ik bedacht had bij mij als persoon bleef maar anderen zou kunnen helpen om ook hun passie te ontwikkelen. Dit resulteerde in een structuur onder de naam Martial Arts Concultancy Group, MAC-G. Deze groep heeft tot doel om personen, clubs en organisaties te ondersteunen op het gebied van ontwikkeling van hun Martial Arts beoefening en uitvoering van mogelijk parttime naar professioneel ondernemerschap. Met andere woorden ik deel de ervaringen voor een ieder die daar belangstelling voor heeft!

Workshop MAC-G – I.T.F. Nederland
 

Vandaag werd tijdens de eerste workshop van MAC-G ingegaan op diverse aspecten van het pad om van je hobby je beroep te maken. Belangrijk aspect tijdens de workshop is de inspiratie die je nodig hebt. Verder kwamen duidelijk aan bod hoe de discipline en technieken uit de Martial Arts toe te passen zijn op je dagelijks, prive en zakelijk leven om uberhaupt te kunnen denken aan de overstap. Deze workshop is een eerste stap uit een programma van 5 stappen om het doel van passie-hobby-professioneel werken te kunnen voltooien. 

Pioniers MAC-G

Een 30-tal deelnemers vanuit I.T.F. Nederland, waaronder 3 Masters, instructeurs, vele schoolhouders, startende danhouders en partners van leraren hadden zich ingeschreven en kwamen er 22 opdagen. Zij waren de eerste die het verhaal van ondergetekende hebben aangehoord en daarmee de pioniers van MAC-G zijn geworden. Mensen die open staan voor nieuwe dingen, ideeen en samen op weg willen om te onderzoeken wat voor hun het beste werkt. Een lijst met namen is als bijlage bijgevoegd. Met de deelnemers is afgesproken om in de toekomst te gaan monitoren wie, wat met de inspiratie heeft gedaan. Om in MAC-G termen te blijven wie is een DREAMER, een DREAMCHASER of DREAMTAKER!

Evaluaties

Enkele opmerkingen van deelnemers aan de workshop: 

Master Willy van de Mortel: Goed gedaan Harry, succes.
Sabum Jack de Smit: Bedankt voor de info!!
Anneke van den Heuvel: Leerzaam.
Boosabum Claire de Jong: Heel erg bedankt voor de workshop, ik heb er veel van geleerd en een duidelijk beeld bij gekregen, dank u wel.
Boosabum Liesbeth Willems: Goede presentatie, zeer motiverend, boeiend gebracht.
Master James Tjin-A-Ton: Prima gedaan Harry. Energie en inzet stroomt eruit, inspiratiebron voor anderen.
Boosabum Eric van Loenhout: Bedankt!
Master Coos van den Heuvel: Bedankt voor de kans.|
Jantine van Schaik: Je bent een persoon die inderdaad kan vertellen op een inspirerende manier. Bedankt!
Sabum Martijn Lindeboom: Thanks! Goed bezig!. In januari een keer bijkletsen
Boosabum Rob Arens: Prima
Boosabum Joshua Arens: Leerzaam
Jolanda Arens: Leerzaam

Black Belt International

Als stap in de goede richting kregen alle scholen die deelnamen aan de workshop een GRATIS LIDMAATSCHAP op de site van www.blackbeltintl.com waarvan ondergetekende CEO voor Noord Europa is. Een mogelijkheid om de scholen nog verder te ontwikkelen en de leden van deze scholen extra services te bieden (bijvoorbeeld een eigen webpagina voor ieder lid met de mogelijkheid deze door te sturen naar vrienden en vriendinnen). 

De toekomst

MAC-G is een ontwikkelingstijd ingegaan van 1 jaar met als ijkpunt volgend jaar zomer 2008. Na de zomer hoopt MAC-G een uitgebreider programma aan te kunnen bieden voor mensen die geinteresseerd zijn om van hun passie een deel van hun zakelijk leven te maken (dit kunnen ook niet Taekwon-Do beoefenaars zijn maar mensen met een passie). Dit verhaal wordt dus zeker vervolgd. Tijdens de workshop hebben 10 deelnemers belangstelling laten blijken om als pioniers van MAC-G het vervolg te willen gaan meemaken. 

ACTION FOUNDATION

Met de symbolische bijdrage van 24,- euro is een start gemaakt met de doelstelling van het nieuwe programma van MAC-G, nl ZORG VOOR ANDEREN. Deze 24,- zullen worden besteed aan www.kiva.org en daarmee vormgeving aan de doelstelling van de ACTION FOUNDATION. 

Dankwoord

Ik wil alle deelnemers danken voor hun bijdrage, het bestuur voor zijn verzoek en mijn vrouw en zoon voor de gelegenheid tot ontwikkeling van het geheel. 

Harry van Schaik

T: 0342-418062 (tot 21.00 uur)
M: 06-47332320
E: info@sosbureau.nl
I: www.harryvanschaik.nl