Sabum Tim Kool en Rory de Vries geslaagd! (update)

Vorige maand zijn beide heren geslaagd voor hun 6e Dan. We hebben hierover een kort bericht geschreven. Toch maar even de heren aan de tand gevoeld over hoe dit voor hen bijzondere examen is gegaan. “

Planning
Dit examen liep anders dan gepland. “We zouden dit examen in december 2020 afleggen, maar dit is door de corona maatregelen heel anders gelopen. Dit heeft ertoe geleid dat we in januari de theorie component online hebben gedaan met GM James, maar het daadwerkelijke praktijkexamen pas in augustus konden afleggen.”
Voor de heren was dit een moeilijke en schokkerige voorbereiding, waarbij niet altijd duidelijk was wat er van hen verwacht werd. “We wisten bijvoorbeeld lang niet zeker of we de partner onderdelen met fysiek contact konden demonstreren”.

Examenonderdelen
“GM James heeft ons gevraagd Tul te demonstreren (een tul per graduatie en de twee nieuwe tul). Hij heeft ons getoetst op didactiek van Tul en stapsparring. Daarnaast vroeg hij creatieve en praktische applicaties van technieken uit de nieuwe Tul. Wij moesten ook breektesten doen met 8 technieken uit de nieuwe Tul en power break.”Over de theorie vertellen ze: “De theoretische component was deels didactisch (eigen topics of interest uitleggen aan de hand van vragen) en deels feitenkennis.”

Partners
Bij de applicatie van Tul technieken waren ze elkaars partners. “We hadden tevens twee leerlingen meegenomen als ‘onderwerp’ van de didactische toetsing” (Boo-Sabums Timo Mast en Arda Koksal, red.)
Voorbereiding
De beide Sabums trainen altijd samen, dus sinds het afleggen van het 5e Dan examen hebben ze zich al op dit examen voorbereid. “Uiteraard is de focus en frequentie in de laatste maanden anders komen te liggen. De laatste paar maanden hebben we ons geconcentreerd op Tul, en ook op creatieve applicaties van technieken uit de hoogste Tul.”

Conditie
Doordat ze continu aan het trainen waren, was hun kracht en conditie voldoende op peil. “Dit was gedurende de lockdowns wel met ups en downs, omdat de examendatum niet vast stond en GM James waarschijnlijk bewust ‘vaag’ was over de exameneisen ;)”.
Turbulente tijd
Dit examen had toch een bijzondere lading voor beide Sabums. “Gedurende de lockdowns is Sportschool Tim Kool door een turbulente tijd gegaan en daar niet zonder kleerscheuren vanaf gekomen, waardoor sabum Tim zichzelf niet altijd kon oppeppen en motiveren om te trainen. Soortgelijk, de afgelopen anderhalf jaar was werk zo’n grote component van mijn leven, dat Taekwon-Do soms op een laag pitje moest.”, vertelt Sabum Rory.

Met deze extra uitdagingen, voelde dit examen voor beide heren als een persoonlijke overwinning.