Scheidsrechtercursus B/C/D

Op zaterdag 20 september en zondag 21 september zijn de scheidsrechtercursussen B/D (zaterdag) en de scheidsrechtercursus C (zondag) gehouden. Tijdens de B-cursus worden cursisten opgeleid tot zowel Jury President als matscheidsrechter, bij de D-cursus tot zowel Jury Member en hoekscheidsrechter. Tijdens de C-cursus worden cursisten opgeleid tot scheidsrechter voor tul, tukgi, gyokpa en yaksok jayu matsogi. Ditmaal waren er in 3 B-cursisten, 17 C-cursisten en 25 D-cursisten, een mooie opkomst.

Op zaterdagochtend werd de theorie voor de D-cursus verzorgd door Sabum Rory de Vries. De theorie van de B-cursus werd verzorgd door Sabum Emiel Kloor. ’s Middags was er gelegenheid om het geleerde in de praktijk te oefenen. Na het oefenen van de tekens voor de waarschuwingen en minpunten zijn de cursisten ingedeeld op één van de drie gecreëerde wedstrijdvelden om de theorie toe te gaan passen in de praktijk. Alle deelnemers hebben veel kunnen oefenen in zowel het punt-stop als het doorgaand systeem van matsogi. Er zijn verschillende praktijksituaties gesimuleerd en tevens zijn onder anderen het protocol van op- en aflopen, het controleren van de beschermers en golden point geoefend.

Op zondagochtend werd de theorie voor de C-cursus verzorgd door zowel Sabum Rory als Sabum Emiel. Er was ruimte voor een korte herhaling van de geleerde theorie in de D-cursus, vervolgens werd er ingegaan op de inhoud van de C-cursus; het beoordelen van tul, tukgi (springen), gyokpa (breken) en yaksok jayu matsogi (pre-arranged free sparring). Vooral de objectieve vorm van beoordelen bij tul en pre-arranged free sparring was lastig voor de cursisten. In de middag was er weer ruimte voor het in de praktijk brengen van de geleerde theorie. Er zijn verschillende praktijksituaties gesimuleerd op 2 gecreëerde wedstrijdvelden, waaronder in de onderdelen tul en teamtul. Kort werd aandacht besteed aan springen en breken, pre-arranged free sparring beoordelen werd geoefend vanaf videomateriaal.

De scheidsrechters in opleiding gaan nu deelnemen aan twee wedstrijden van de Master Series van ITF-Nederland. Na het succesvol afronden hiervan zullen zij hun desbetreffende diploma in ontvangst mogen nemen. De WSC wenst de cursisten veel succes met het vervolg van hun opleiding.

Namens de Wedstrijd- en Scheidsrechter Commissie,

Sabum Rory de Vries