Selectietraining 10-12-05

De selectieleden van het Nederlands Taekwon-Do team ITF-Nederland waren op bezoek bij Boosabum Jack de Smit van Chong Do Kwan. Zelf een specialist op de breektesten.

De eerste training is begonnen met voor-achter zijdelijngs bewegen hierna gecombineerd met trap en stoot combinaties.

Dit alles werd weer herhaald met een tegenstander en dan met trapkussen. Afgewisseld met ludieke oefeningen.

Boosabum Jack hamderde op de basishouding: ‘hoe staan de handen tijdens het trappen, verdediging. Kan er na een trap direct gestoten worden en hoe is de gewichtsverdeling zodat er snel gestart kan worden’

Het is van belang dat elk selectielid inzicht krijgt in zijn eigen mogelijkheden en handvatten aangereikt krijgt. De verschillende trainers komen dus tijdens elke training weer hier op terug .

Sabum Martin Schellens, ook de secretaris van ITF-Nederland was deze dag bereid gevonden om het onderdeel tuls voor zijn rekening te nemen.

De les werd afgesloten met de speciale technieken, waarbij Boosabum Jack verschillende tips meegaf hoe men het best kan trainen, c.g. springen om zo hoog mogelijk te kunnen komen.

De Training Selectie Commissie zoekt nog steeds naar uitbreiding, zie de mededeling vanuit het secretariaat.

Verder zijn wij voor het Nederlands team wederom op zoek naar een sponsor.

Graag hierover contact opnemen met Sahyun James.

 

Vriendelijke groet en taekwon,

 

Sahyun James.Tjin-A-Ton

TSC lid ITF-Nederland.

 

 

lichtreclamereclamezuilled reclameneon