Taekwon-Do op agenda politiek sportcafe in Utrecht

Vereniging Sport Utrecht/Olympisch Netwerk Midden Nederland organiseerde op dinsdag 10 november 2009 het Politiek Sportcafé.

In aanloop naar de Gemeenteraadsverkiezingen op 3 maart 2010, had dit café nog meer dan voorgaande jaren de vorm van hét Lokaal Sportdebat in de gemeente Utrecht. Het Politiek Sportcafé was dit jaar in samenwerking met Sportservice Midden Nederland, NOC*NSF, NISB en Vereniging Sport en Gemeenten (VSG) georganiseerd.

Het debat met Erica Terpstra, voorzitter van het NOC*NSF als scherprechter wordt gevoerd in een Lagerhuisformule tussen twee panels van vertegenwoordigers uit de lokale sport en de lokale politiek. De thema's van het debat hebben tot doel wederom meer inzicht te krijgen in de sportieve standpunten van de verschillende politieke partijen in Utrecht en de kansen die sport biedt om tot lokale vernieuwing en ontwikkeling in Utrecht te komen.
Namens I.T.F. Nederland en KISPORT Martial Academy was ondergetekende uitgenodigd om de stelling “Sport en Onderwijs versterken elkaar” neer te leggen en de politici te bevragen omtrent hun plannen voor de komende periode dat zij willen gaan regeren in de gemeente. Met het voorbeeld van Oussama van 5 jaar uit de wijk Lombok die al 2 jaar sport met behulp van subsidie nu moet stoppen omdat de subsidiestromen ophouden werd het duidelijk dat de partijen van goede wil zijn maar zal moeten blijken wat er in praktijk van terecht komt.
Een bevlogen avond met een goede voorzitter, scherpe Mevr. E. Terpstra en enthousiasme in de zaal. Voor ondertekende was er de kans om de voorzitter van het NOC*NSF kennis te laten maken met TKD Tigers door haar een flyer te presenteren. Deze actie zal een vervolg krijgen om de TKD Tigers te verbreden binnen Nederland en de wereld van de sport, onderwijs en dagopvang voor kinderen.

Met vriendelijke groet,

Harry van Schaik
KISPORT Martial Academy
http://www.kisport.nl/