Taekwon-Do School Martowirono heeft zich aangesloten bij I.T.F. Nederland

Begin juni is bekend geworden dat I.T.F. Nederland Taekwon-Do School Martowirono in haar gelederen heeft opgenomen. Wie zijn zij, waar staan ze voor en wat hebben ze ons te vertellen? Goed om dit even na te vragen bij Sabum Claudia Martowirono en Sabum Raymond Eikema.

Allereerst gefeliciteerd met jullie aanstelling bij I.T.F. Nederland. Welkom bij I.T.F. Nederland. Om jullie te introduceren bij de andere leden en sportscholen van I.T.F. Nederland wil ik graag een aantal vragen stellen.


Kunnen jullie een beschrijving van de vereniging geven?
Taekwon-Do School Martowirono is in 1971 opgericht door Sabum Waldi Martowirono (75) die al voor zijn komst naar Nederland, in Suriname kennis had gemaakt met Taekwon-Do. In Nederland trainde hij aanvankelijk in Den Haag waar hij o.a. trainingen heeft bijgewoond onder leiding van Grand Master Park Jong Soo. Toen hij zich eenmaal op de Veluwe had gevestigd, startte hij een eigen Taekwon-Do School en introduceerde de sport op vele plaatsen in het noordwesten van de Veluwe. Het lesgeven deed hij destijds naast zijn fulltime baan. Sabum Waldi stond open voor ontwikkeling, volgde een opleiding voor hoofdleraar onder de vlag van de N.T.A., was actief als scheidsrechter en ging regelmatig met zijn wedstrijdteam op pad. Bij de overgang van de WAKO naar de N.T.A. heeft hij helaas Dangraden moeten inleveren waarna hij nooit meer veel waarde heeft gehecht aan het behalen van een hogere Dangraad. Uiteindelijk verdiende hij zijn 4de en 5de Dan terug, maar zijn voldoening zit hem in het feit dat hij anderen kan helpen, kan trainen om beter te worden en hogerop te komen.

Hoewel hij in 2007 de school heeft overgedragen aan ons, is hij altijd les blijven geven. Verdieping in Taekwon-Do, in de wetenschappelijke benadering en uitvoering van de technieken en het naleven en uitdragen van de tenets zijn voor Sabum Waldi een vanzelfsprekendheid. Van mij, zijn dochter, verwachtte hij hetzelfde en zo werd ik in november 1995 op Papendal afgezet door mijn vader (ik had nog geen rijbewijs) om deel te nemen aan de assistent-instructeursopleiding Taekwon-Do.

Bij de opleiding leerde ik Raymond kennen die op dat moment in Den Haag woonde en trainde. Kort samengevat: in 1997 slaagden wij voor onze opleiding waarna wij langzaamaan begonnen met het lesgeven van Taekwon-Do. Verder hielden wij ons binnen de school bezig met o.a. het organiseren van demonstraties en wedstrijden. Het lesgeven werd steeds verder uitgebreid. Ook ontstond er in de loop van de jaren een zeer gemotiveerd en actief wedstrijdteam.

Als school zijn wij actief. Onze leden en wij willen ons kunnen ontwikkelen: als leerling, wedstrijdsporter, instructeur en als scheidsrechter. De sfeer op de school is open, sportief en gezellig. Wij zijn trots op onze leerlingen en allen die betrokken zijn bij Taekwon-Do School Martowirono. Samen met hen hopen wij volgend jaar het 50 jarig bestaan van de school te vieren.

Waar staan jullie voor?
Wij staan voor openheid en eerlijkheid. Alleen dan is het mogelijk om het beste uit jezelf en uit je leerlingen te halen.

Hoeveel leden hebben jullie? Waar zitten jullie?
Wij hebben ruim 100 leden verdeeld over 6 plaatsen te weten: Elburg, Nunspeet, Epe, Harderwijk, Ermelo en Vaassen. Elburg kan worden beschouwd als het centrum van de school, hoewel dit geografisch gezien niet het geval is. In Elburg merk je dat de sport er meer geworteld is dan in de plaatsen waar wij pas veel later zijn begonnen.

Begin jaren zeventig was er nog weinig op het gebied van vecht- en zelfverdedigingskunst. Mijn vader had iets ‘nieuws’, iets onbekends wat de nieuwsgierigheid van velen wekte. De groepen waren erg vol en alleen al in Elburg had hij ruim 120 leden.

Op dit moment zijn de plaatsen Elburg, Nunspeet en Epe goed bezet. Harderwijk waar wij pas in 2016 zijn gestart begint ook goed te lopen, net zoals Vaassen waar wij in 2019 zijn gestart. Ermelo moet nog wat aantrekken, maar wij verwachten dat ook deze plaats op den duur goed zal lopen.

Waar onderscheid jullie vereniging met die van andere verenigingen in de omgeving van de Veluwe?
Er zijn niet zoveel andere Taekwon-Do Scholen op de Veluwe en omgeving. Voor zover deze er wel zijn, is het lastig om aan te geven waarin wij ons onderscheiden van hen. Wat wij wel merken is dat de mensen op de Veluwe over het algemeen vrij nuchter zijn en liever door te doen dan door te praten laten zien wat zij ‘waard’ zijn.

Waarom zou je je bij jullie moeten aansluiten?
Omdat wij streven naar eerlijkheid en gelijkwaardigheid. Wij willen dat de mensen zich thuis voelen. Het verlegen kind, de onzekere oudere maar ook de wedstrijdsporter en de ambitieuze jong volwassene. Voor iedereen is er ruimte en is er de mogelijkheid om zich te ontwikkelen. Er wordt hard getraind maar ook veel gelachen. Wat ons betreft een ideale combinatie.

Als iemand zich als nieuw lid aanmeldt, wat kan degene van jullie verwachten?
Dat wij hem of haar begeleiden in de richting waar hij of zij naar toe wil werken. Dat wij samen proberen om eventuele doelen te behalen. Tevens mag een nieuw lid verwachten dat hij door zijn / haar clubgenoten wordt geaccepteerd en wordt geholpen om verder te komen in de beoefening van Taekwon-Do. Wij zijn één team, ook al hebben wij verschillende locaties.

Jullie geven met 2 Sabums les op 7 verschillende locaties. Dat is best wel druk. Hoe doen jullie dat?
In 2016 respectievelijk 2018 zijn Raymond en ik gestopt met onze reguliere banen. Wij komen beiden uit het bedrijfsleven en deden de sport er tot dan toe, zoals de meesten, gewoon bij. Hoewel ik zeker wist er nooit mijn werk van te willen maken, liep dit uiteindelijk anders. Na vele jaren werk en sport gecombineerd te hebben zat er aan de kant van de werkgever geen rek meer in voor wat betreft de aanpassing in werktijden die steeds weer werden afgestemd op het lesgeven. Zo besloten wij in de loop van 2016 dat het tijd werd dat één van ons (Raymond) zich beroepsmatig met de sport zou bezighouden. Na uitbreiding van het aantal Taekwon-Do lessen en andere Taekwon-Do gerelateerde lessen zoals ‘zelfverdediging’ en bokszak- en circuittraining, het lesgeven op basisscholen en voortgezet onderwijs was het ook voor mij tijd om de sport in te gaan en er toch mijn werk van te maken. Steeds meer zag ik de meerwaarde van sport en bewegen en in het bijzonder van Taekwon-Do in. Dat het meer dan een sport alleen is, is een feit! In principe kunnen wij alle lessen zelf draaien, maar wij worden ondersteund door een enthousiaste groep assistent-instructeurs waar wij erg blij mee zijn. Op dit moment worden er in totaal 6 assistenten ingezet ter ondersteuning tijdens de lessen.

Wat is de reden voor aansluiting bij I.T.F. Nederland?
Als school zijn wij groeiende, niet alleen in ledenaantal maar vooral met betrekking tot de ambitie van onze leden. Wij willen mensen met ambitie binnen de sport wat kunnen bieden. Door onze aansluiting bij I.T.F. Nederland hopen wij dit (nog beter) te kunnen bereiken. Verder vinden wij het fijn om deel uit te maken van een goed georganiseerde bond die meedenkt met de scholen en haar leden, waardoor een ieder sterker komt te staan. Wij nemen al jaren deel aan de verschillende door I.T.F. Nederland georganiseerde toernooien. In de loop van de jaren is er een goede band opgebouwd met een aantal scholen. Verder merkten wij dat op wedstrijdgebied de inspiratie ook vooral vanuit de I.T.F. Nederland hoek kwam. De afgelopen maanden werd onze indruk, met betrekking tot het steunen en faciliteren van de scholen en de leden door I.T.F. Nederland, bevestigd. De informatievoorziening over de situatie rondom Covid-19, de online trainingen en de samenwerking en de saamhorigheid binnen veel I.T.F. Nederland scholen gaf ons de doorslag om deel uit te willen maken van deze nationale Taekwon-Do bond.

Wat verwachten jullie van de samenwerking met I.T.F. Nederland?
Dat het een constructieve samenwerking zal zijn. Dat wij samen verder bouwen aan een nog stevigere organisatie. Nu voor ons de kogel door de kerk is en wij op bondsgebied een nieuwe weg zijn ingeslagen, is er een groot enthousiasme om een bijdrage te willen leveren aan I.T.F. Nederland.

Zijn er nog zaken die jullie kwijt willen en die ik niet gevraagd heb?
Wij hopen op een mooie samenwerking met de scholen die bij I.T.F. Nederland zijn aangesloten. Onze leden en wij hebben er zin in!

Tot slot
Ik kan namens I.T.F. Nederland zeggen dat ook wij heel veel zin hebben in de samenwerking met Taekwon-Do School Martowirono en hopen op een vruchtbare samenwerking.

De commissie dankt de Sabums Claudia en Raymond voor hun openhartige antwoorden en wenst hen veel succes toe voor in de toekomst.

Sabum Bernd Raue
Commissie PR/Communicatie