Corona virus en sporten bij I.T.F. Nederland

Verantwoord sporten binnen I.T.F. Nederland is waar wij met elkaar voor staan.

Per 1  Juli 2020 wordt er een volgende stap vooruit gezet in de corona-aanpak. Deze volgende stap is een mooie stap voor de sportwereld, waaronder I.T.F. Nederland. De rijksoverheid heeft aangegeven dat we van een ‘ intelligente lockdown’ naar ‘ ruimte met regels’ gaan, met algemene regels voor binnen en buiten. Deze blijven nodig, want het coronavirus is zeker niet verdwenen.

De volgende basisregels zijn nog steeds van kracht:
– Heb je klachten: blijf thuis en laat je zo snel mogelijk testen.

– Ben je 18 jaar en ouder: houd 1,5 meter afstand van anderen.
– Was vaak uw handen.
– Werk zoveel mogelijk thuis.
– Vermijd drukke plekken en reis zoveel mogelijk buiten de spits.

Spelregels voor sport in het kort.

In het kort de spelregels voor het sporten:

– Per 1 juli is zowel binnen- als buitensport weer toegestaan. Binnensport accommodaties, waaronder sportscholen mogen hun deuren weer openen.
– Er mag weer binnen worden gesport door alle doelgroepen in alle takken van sport.

– Voor alle leeftijdsgroepen geldt dat zij normaal spelcontact mogen hebben. Tijdens trainingen en wedstrijden hoeft bij contactsporten geen 1,5 meter afstand te worden gehouden.

– Voorafgaand en na afloop van de sportbeoefening dienen sporters van 18 jaar en ouder wél 1,5 meter afstand tot elkaar te houden, waaronder in de kleedkamers en in de kantines die ook per 1 juli weer open mogen.

– Kleedruimtes en toilet- en douchevoorzieningen van sportaccommodaties zijn weer open.

– Geforceerd stemgebruik langs het veld, zoals schreeuwen en spreekkoren, is niet toegestaan.

I.T.F. Nederland adviseert om onderstaande maatregelen uit te voeren.

 

Voorafgaand aan de training

– Voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop;
– Heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen;
– Ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak: dit geldt voor iedereen;

Bij aankomst

– Houd 1,5 meter afstand met personen van 18 jaar of ouder (uitzondering tijdens het sporten in de zaal);
– Kleedruimtes en toilet- en douchevoorzieningen van sportaccommodaties zijn weer open. Mochten kleedruimtes (te) klein zijn waardoor de 1,5 meter niet kan worden gewaarborgd, kan er voor worden gekozen de sporters thuis te laten omkleden of een max. aantal sporters in de kleedkamer toe te laten.
– Was vaak je handen met water en zeep, juist ook voor en na bezoek sportlocatie en/of lesgeven;
– Zorg dat binnen de club er duidelijke richtlijnen zijn waar sporters en/of publiek kunnen plaatsnemen met 1,5 meter afstand. Voorkeur gaat uit naar het brengen en halen van de kinderen.
– Zorg eventueel voor plexiglasschermen zodat mensen plaats kunnen nemen naast elkaar. Hiermee vergroot je de zichtbaarheid voor de ouders/verzorgers van de leden. Ouders zijn namelijk (nog) niet gewenst aan de zijlijn. Er kan eventueel ook gedacht worden aan een online verbinding voor de ouders.

Tijdens de training

– Voor alle leeftijdsgroepen geldt dat zij normaal spelcontact mogen hebben.
Tijdens trainingen en wedstrijden hoeft bij contactsporten geen 1,5 meter afstand te worden gehouden.

Na afloop van de training

– Na afloop van de training ga je zo snel mogelijk weer naar huis.
– Vertrek niet in groepjes.

Communiceer bovenstaand naar de ouders en de kinderen hoe je de sociale veiligheid hebt gewaarborgd en welke afspraken gelden. Bijv. in een nieuwsbrief of op je website.

Wedstrijden en toernooien

 

Per 1 juli zijn wedstrijden, toernooien en evenementen  weer toegestaan, zowel binnen als buiten. Hierbij mag publiek aanwezig zijn. Daarbij geldt dat toeschouwers 1,5 meter afstand tot elkaar moeten houden. In beginsel mogen er buiten maximaal 250 toeschouwers bijeen zijn. En binnen maximaal 100 personen.

Daarnaast dienen de hygiëneregels van het RIVM gevolgd te worden.

– Heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen.
– Houd 1,5 meter afstand (uitzondering tijdens het sporten).
– Vermijd drukte.
– Was vaak je handen.

De sportvereniging die de sportactiviteit organiseert en begeleidt heeft de verantwoordelijkheid voor de sportactiviteiten zelf en zorgt ervoor dat de regels worden nageleefd en de sporters verantwoord kunnen

sporten. De gemeente kan in overleg met de sportaanbieders extra afspraken maken over hoe de sportaccommodaties vorm en inhoud moet krijgen. Elke gemeente heeft zo zijn/haar eigen regels, dus houdt hier rekening mee. Zorg er als organisatie voor dat je alle maatregelen treft zodat er veilig kan worden gesport zonder gezondheidsrisico’s. Bovenstaand zal allemaal in overleg met I.T.F. Nederland gaan en daarna zal hier een goedkeuring voor worden gegeven.

* Bovenstaand zijn de richtlijnen van het RIVM en de rijksoverheid. Sportschoolhouders kunnen er voor kiezen andere of extra maatregelen te treffen. Neem daarvoor contact op met de sportschoolhouder(s).

Veel gestelde vragen van sporters en/of ouders:

Mogen we op de club samenkomen?
Per 1 juli is zowel binnen- als buitensport weer toegestaan en zijn de sportaccommodaties weer open. Er mag weer binnen en buiten worden gesport door alle doelgroepen in alle takken van sport. Voor alle leeftijdsgroepen geldt dat zij normaal spelcontact mogen hebben. Tijdens trainingen en wedstrijden hoeft bij contactsporten geen 1,5 meter afstand te worden gehouden. Voorafgaand en na afloop van de sportbeoefening dienen sporters van 18 jaar en ouder wél 1,5 meter afstand tot elkaar te houden, waaronder in de kleedkamers en in de kantines die ook per 1 juli weer open mogen. Kleedruimtes en toilet- en douchevoorzieningen van sportaccommodaties zijn weer open. Geforceerd stemgebruik langs het veld, zoals schreeuwen en spreekkoren, is niet toegestaan.

Ik heb mij ingeschreven om aan een sportevenement / sportactiviteit deel te nemen. Kan ik mijn geld terugkrijgen als dat niet door kan gaan?
Dat ligt aan de voorwaarden. Neem daarvoor contact op met de organisator van het evenement of sportactiviteit.

Mogen kinderen die geen lid zijn van een club komen sporten?
Ja, kinderen en jongeren moeten zoveel mogelijk de kans krijgen om mee te doen. Ook als ze geen lid zijn van een vereniging en kunnen dus langs komen voor een proefles. Neem contact op met de desbetreffende school voor de regels die hun hanteren en wanneer de proefles wenselijk is.

Door het coronavirus ben ik (een groot deel van) mijn inkomsten verloren en kan ik de sportcontributie van mijn kinderen niet meer betalen. Kan ik hier financiële ondersteuning voor aanvragen?
Ja, dat is mogelijk. Het Jeugdfonds Sport & Cultuur betaalt de contributie of het lesgeld voor kinderen en jongeren tussen de 0 en 18 jaar die om financiële redenen niet kunnen sporten.

Kan ik contributie of lesgeld terugvragen van mijn vereniging of andere sportaanbieder?
Dat ligt aan de afspraken die u met uw vereniging of club heeft. Informeer daarom bij uw sportaanbieder welke afspraken er zijn rondom de contributie of het abonnementsgeld.

Mogen er weer kup / dan examens worden afgenomen?
Deze mogelijkheid is er weer vanaf 1 juli 2020. Sportschoolhouders zullen binnen de club hier informatie over verstrekken.

Contact:
Vragen of opmerkingen n.a.v. bovenstaand kunnen worden gericht aan: secretariaat@itf-nederland.nl