De Do Cursus

Op 23 en 30 januari organiseerde ITF via Zoom een International Do-Course (IDC). In totaal sloten zich 75 deelnemers uit 23 landen bij de cursus aan. Voor Nederland waren Saseong James Tjin-A-Ton (Taekwon-Do IN NAE DO KWAN), Sahyun Coos van den Heuvel (Juche), de Boo-Sabums Sylvester, Jeroen en Tim (alle drie van Taekwon-Do IN NAE DO KWAN) aanwezig.

Inleiding

Het ontstaan van de Do Cursus

Naast wat introducties over de Do in 2006 en 2011 tijdens de ITF Conventies door GM Trần Triệu Quân en de tweede IDC in mei 2019 in Nederland, was er een Do online bijeenkomst op 27 december 2020 van Master Andreu Martinez en 24 april 2021 de eerste ITF online Do cursus, waarbij telkens Taekwon-Do IN NAE DO KWAN vertegenwoordigd was.

Tenets en de Taekwon-Do Eed

Tijdens een IDC worden alle Tenets (grondregels) van Taekwon-Do en de Taekwon-Do Eed behandeld. Voor de volledigheid staan hieronder de Tenets en de Taekwon-Do eed.

Tenets:

 • Hoffelijkheid (Ye Ui)
 • Integriteit (Yom Chi)
 • Doorzettingsvermogen (In Nae)
 • Zelfbeheersing (Guk Gi)
 • Onoverwinnelijkheid van geest (Baekjool Boolgool)

De Taekwon-Do Eed:

 • Ik zal de Tenets van Taekwon-Do naleven
 • Ik zal mijn instructeurs en senioren respecteren
 • Ik zal Taekwon-Do nooit misbruiken
 • Ik zal een voorvechter zijn van vrijheid en rechtvaardigheid
 • Ik zal mij inzetten voor een vreedzamere wereld.

ITF Do and Ethics Committee

De commissie die onderdeel is van de ITF (wereldorganisatie) bestaat uit de volgende leden:

 • Sabum Prof./Dr. Janel Gauthier (hoofd van de commissie)
 • Master Joliette Trân
 • Master Mark Banicevich
 • Master Andreu Martinez

Zij verzorgen over de gehele wereld fysiek en online IDC’s.

De online DO cursus

De cursus in januari met twee zittingsdagen begon om 16.00 uur Nederlandse tijd. En dan zeven uur achtereen achter het beeldscherm zitten met slechts twee keer een pauze van tien minuten. “Een hele zit, maar wij hadden in Europa niets te klagen, in Maleisië was de aanvang om 23.00 en in Nieuw-Zeeland om 04.00”, aldus Saseong James. “Als club proberen wij ons kader up-to-date te houden met de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van onze sporten en bewegingen en dus ook met de Do.”

In 2019 werden ook de fysieke aspecten van de Tenets en de eed tijdens Taekwon-Do oefeningen behandeld. De online cursus beperkte zich echter alleen tot de theorie, waarbij de deelnemers gelegenheid hadden om te chatten. Volgens Saseong James kan de theorie eenvoudig tijdens de lessen worden toegepast.

Aspecten

Tijdens de Do cursus komen alle Tenets naar voren. De Tenet, “onoverwinnelijkheid van geest”, die voor veel mensen moeilijk te begrijpen is, werd goed uitgelegd, aldus Saseong James. “Hoe geef je nu invulling aan onoverwinnelijkheid van geest?”, vervolgt hij. “Door bijvoorbeeld:

 • Vrijwillig een nieuw avontuur aan te gaan en redelijk overwogen risico’s te nemen.
 • Toegeven dat er een fout is gemaakt, ervan leren, het corrigeren ervan en excuses aanbieden aan degene(n) die door de fout nadelig is/zijn getroffen.

Break Rooms

De grote groep werd in kleinere groepen opgesplitst om met elkaar te overleggen in verschillende break rooms. Saseong James vertelt: ”In de break rooms werd gevraagd hoe wij verschillende situaties van een Tenet zouden aanpakken en dat werd vervolgens in de chat samengevat. De hoogst gegradueerde was de voorzitter en de laagste maakte de aantekeningen. Ik vond het wel een mooie werkvorm, het was afwisselend en je deed daadwerkelijk lekker actief mee”.

Waarom zou eigenlijk iedereen de cursus moeten volgen?

Saseong James: “In ieder geval zouden de (assistent-) instructeurs periodiek een IDC moeten volgen. En wel om de volgende redenen:

 • Lesgeven in de Do is minstens zo belangrijk als het doceren van de technische/fysieke (Taekwon) aspecten van onze sport. Een quote van één van de deelnemers tijdens de laatste IDC: “Veel van de leerlingen die op enig moment een keer stoppen met Taekwon-Do zijn na verloop van tijd verleerd hoe ze moeten trappen en stoten. Het toepassen van de DO (gebruik van de Tenets en de Eed) blijft in lengte van jaren van toegevoegde waarde in alle aspecten van het leven (zowel privé als werk)”.
 • Daarbij is het essentieel om als instructeur ook op dit gebied voldoende kennis/kunde en ervaring te hebben, te behouden en zich hierin verder te ontwikkelen. Ga maar na: hoeveel lessen Taekwon heeft een instructeur al gevolgd ten opzichte van een Do les?
  Hoe vaak heeft de instructeur een Yop Chagi op verschillende manieren uitgelegd en getraind ten opzichte van de Tenet hoffelijkheid behalve dat het lid moet groeten, dank je wel moet zeggen en beleefd moet zijn. Verder dan dit komen de meeste instructeurs dus niet.
 • Met een beetje creativiteit (en wat doorzettingsvermogen..) is de Do prima te integreren in onze lessen, voor zowel volwassenen als kinderen en jeugd. Het volgen van een IDC is bij uitstek het platform om hier gezamenlijk inzichten en ideeën uit te wisselen en nieuwe kennis op te doen.
 • Zoals de voorzitter van de ITF Do and Ethics Committee, Sabum Prof. Dr. Gauthier het mooi verwoordde: “zonder lesgeven in en het toepassen van de Do is Taekwon-Do “slechts” een sport (overigens een fantastische vechtsport!); in combinatie met de DO wordt het een echte Martial Art zoals Generaal Choi het heeft bedoeld. Wat mij betreft nog een argument om je hierin, bijvoorbeeld door het volgen van een IDC, te verdiepen.””

En hoe nu verder?

Saseong James: “Het is gewoon heel jammer dat er zo weinig leden van I.T.F. Nederland aanwezig waren, behalve Master Coos en Taekwon-Do IN NAE DO KWAN. Dit was het moment: online, lekker thuis en relatief zonder extra kosten. Maar helaas, dat geeft eigenlijk wel wat aan hoe men onze sport Taekwon-Do beleeft en les erin geeft.

Onze wereldorganisatie ITF ziet dat ook in en daarom moet iedereen die opgaat voor 9e dan nu wel een IDC gevolgd hebben. Misschien waren daarom naast zeven Grandmasters er opeens zevenentwintig masters aanwezig. 🙂

Het moet eigenlijk een intrinsieke motivatie zijn en ja het kost je tijd en energie, maar dat staat voor alles waarin je zelf wilt verdiepen en verbeteren.

Maar helaas in de huidige maatschappij moeten wij ook binnen I.T.F. Nederland regels stellen, zoals het aantal LTC’s dat je gevolgd moet hebben, inclusief scheidsrechterscursussen, om op te mogen gaan voor de volgende dangraad.

Professor Janel Gauthier benadrukte dat elke les moet starten met het opnoemen van de Tenets/Eed wat net een waterdruppel is die constant op een steen druppelt, in de steen zal zich op een gegeven moment door de druppels een gat vormen.

Verder brengt het daadwerkelijk lesgeven van de Do meer dan kampioenen, want die leden geef je hiermee meer mee voor hun verdere leven dan alleen het aanleren van Taekwon.”

Voor meer informatie over de Do, klik dat op de onderstaande links:
International Do Courses (itftkd.sport)

IN NAE DO KWAN Nieuws Archieven – IN NAE DO KWAN (itf-taekwondo.nl)

IN NAE DO KWAN 2e dag online Internationale Do cursus Taekwon-Do IN NAE DO KWAN – IN NAE DO KWAN (itf-taekwondo.nl)

Heb je naar aanleiding van dit artikel toch nog vragen over de Do, neem dan contact op met het secretariaat van I.T.F. Nederland: secretaris@itf-nederland.nl