Scheidsrechter C cursus

Op zondag 28 oktober 2007 namen 13 deelnemers van I.T.F. Nederland met rode band en hoger deel aan het scheidsrechterscursus voor de C-licentie.

Deze cursus werd gehouden in Utrecht, sportcentrum Olympus onder auspicien van de Wedstrijd & Scheidsrechter Commissie zijnde de scheidsrechterstak. Harry van Schaik gaf met een powerpoint presentatie, discussies, toetsen en tips de theorie gestalte. In de middag was de praktische beoordeling van de Tuls, Team Tuls, Speciale Technieken en Breektesten aan bod. Met een actief programma werden alle aspecten doorgenomen en kwamen alle zaken en reglementen aan bod.

Met 13 deelnemers was het een zeer goed bezochte cursus. Op de komende NK, over twee weken, is er de mogelijkheid voor de deelnemers om hun eerste van de twee praktische wedstrijddagen te behalen. Succes gewenst!

Het gemiddelde voor de cursus was een 8,2 en in toekomst zal getracht worden om de zaken in de cursus visueel te maken aan de hand van te maken filmbeelden. Mocht iemand binnen I.T.F. Nederland filmen en monteren als hobby hebben dan verzoekt onderstaande om contact op te nemen met ondergetekende.

Ik wil een ieder bedanken voor zijn of haar bijdrage aan deze geslaagde dag.

Harry van Schaik
W.S.C.
I.T.F. Nederland  
wsc@itf-nederland.nl