Corona virus en sporten bij I.T.F. Nederland

Verantwoord sporten binnen I.T.F. Nederland is waar wij met elkaar voor staan.

Op 13 oktober heeft het kabinet ter bestrijding van het coronavirus een ‘gedeeltelijke lockdown’ aangekondigd om de sociale contacten en de reisbeperkingen te beperken.

De volgende basisregels zijn nog steeds van kracht:
– Heeft u klachten: blijf thuis en laat u zo snel mogelijk testen.
– Bent u 18 jaar en ouder: houd 1,5 meter afstand van anderen.
– Was vaak uw handen.
– Werk zoveel mogelijk thuis.
– Vermijd drukke plekken en reis zoveel mogelijk buiten de spits.

Spelregels voor sport in het kort

 • – Wedstrijden zijn niet toegestaan.
 • – Kantines en kleedkamers van alle sportcomplexen en sportverenigingen zijn gesloten.
 • – Publiek is niet toegestaan bij trainingen en wedstrijden.
 • – Kinderen t/m 17 jaar kunnen binnen en buiten sporten.
 • – Vanaf 18 jaar mogen mensen individueel of in groepjes van maximaal 4 personen binnen en buiten sporten.
 • Exclusief trainer. Houd altijd 1,5 meter afstand!
 • – Binnen sporten kan met maximaal 30 personen. Coronamaatregelen moeten binnen en buiten in acht
 • genomen worden.

* Na de persconferentie van afgelopen dinsdag zijn er per gemeente en veiligheidsregio protocollen opgesteld waarop de gemeente gaat handhaven. Tussen die protocollen is er ruimte voor interpretatie van de richtlijnen voor onze sportscholen. Wij adviseren bij twijfel in gesprek met de gemeente te gaan en vragen om advies.

– Vanuit I.T.F. Nederland zullen er tot 31 december 2020 geen fysieke evenementen georganiseerd dan wel ondersteund worden. Alle evenementen die al gepland staan zullen online gaan plaats vinden.

– Scholen die intern de O-ITS-cursus kunnen aanbieden volgens de RIVM-richtlijnen kunnen deze cursus door laten gaan. We adviseren geen deelnemers van buiten de eigen school deel te laten nemen.

– Leden die de O-ITS-cursus niet kunnen volgen door deze maatregelen krijgen ook uitstel van deze verplichting voor het danexamen, mits zij schriftelijk toezeggen de cursus de eerstvolgende keer of die keer daarop te gaan volgen.

– Leden die willen gradueren, maar niet aan hun verplichting kunnen voldoen om een IIC bij te wonen, verzoeken wij om contact op te nemen met cto@itf-nederland.nl. Het bestuur en het CTO zullen dan gezamenlijk naar een passende oplossing zoeken.

– Tevens verzoeken wij de sportscholen geen extra activiteiten en/of clinics ed. te organiseren binnen de club;

– Verder adviseren wij de sportclubs goed te controleren dat de 1,5 meter regel zowel binnen als buiten de sportzaal gehanteerd wordt. Let ook op bij het wisselen van groepen op de 1,5 meter regel.

– Ook voor het houden van examens, kupgraad- alsmede dan- examens adviseren wij dit zonder publiek te doen. Een idee hiervoor is om het publiek op afstand online mee te laten kijken, daar zijn legio mogelijkheden voor;

– Bij gebruik van gezamenlijk materiaal adviseren wij om na gebruik te reinigen, hierbij valt te denken aan breekplanken, bokszakken, pads, springtouwen, etc.

– Advies om als leraar/deelnemer een mondkapje te gebruiken binnen de sportschool.

– Verder blijven uiteraard alle RIVM maatregelen van kracht; Was je handen regelmatig, blijf thuis als je verkouden bent, etc.. Voor alle regels verwijzen wij dan ook naar https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/nederlandse-maatregelen-tegen-het-coronavirus ;

 

I.T.F. Nederland adviseert om onderstaande maatregelen uit te voeren.

Voorafgaand aan de training

– Voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop;

– Heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen;

– Ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak: dit geldt voor iedereen;

Tijdens de training

 • – T/m 17 jaar mag je fysiek contact hebben.
 • – Ben je 18 jaar en ouder: houd 1,5 meter afstand van anderen.
 • – Indien wenselijk een mondkapje dragen.

Na afloop van de training

– Na afloop van de training ga je zo snel mogelijk weer naar huis.

– Vertrek niet in groepjes.

Communiceer bovenstaand naar de ouders en de kinderen hoe je de sociale veiligheid hebt gewaarborgd en welke afspraken gelden. Bijv. in een nieuwsbrief of op je website.

 

Veel gestelde vragen van sporters en/of ouders:

Mogen kinderen die geen lid zijn van een club komen sporten?

Ja, kinderen en jongeren moeten zoveel mogelijk de kans krijgen om mee te doen. Ook als ze geen lid zijn van een vereniging en kunnen dus langs komen voor een proefles. Neem contact op met de desbetreffende school voor de regels die zij hanteren en wanneer de proefles wenselijk is.

Door het coronavirus ben ik (een groot deel van) mijn inkomsten verloren en kan ik de sportcontributie van mijn kinderen niet meer betalen. Kan ik hier financiële ondersteuning voor aanvragen?

Ja, dat is mogelijk. Het Jeugdfonds Sport & Cultuur betaalt de contributie of het lesgeld voor kinderen en jongeren tussen de 0 en 18 jaar die om financiële redenen niet kunnen sporten.

Kan ik contributie of lesgeld terugvragen van mijn vereniging of andere sportaanbieder?

Dat ligt aan de afspraken die u met uw vereniging of club heeft. Informeer daarom bij uw sportaanbieder welke afspraken er zijn rondom de contributie of het abonnementsgeld.

Kan ik kup/dan examens afnemen?
Dit is mogelijk alleen als je je aan alle richtlijnen van het RIVM kunt houden.

Contact:

Vragen of opmerkingen n.a.v. bovenstaand kunnen worden gericht aan: secretaris@itf-nederland.nl