World Conference door The ITF Women Committee

Op 13 en 14 maart 2021 organiseerde de ITF vrouwencommissie een online wereldconferentie. Acht dames vertelden over hun ervaringen met ITF Taekwon-Do.

We hebben twee deelnemers aan deze conferentie vragen gesteld. Sabum Claudia Martowirono van I.T.F. Nederland en Master Annick Van Driessche van ITF België en lid van het bestuur van ITF wereldorganisatie. Zij deed ook het voorwoord tijdens de conferentie.

De conferentie werd door de volgende Taekwon-Doins verzorgd:

Dag 1

1) Master Joliette Trân
Zij besprak op welke manier Taekwon-Do een bijdrage kan leveren aan de
ontwikkeling van vrouwen in het algemeen en aan de ontwikkeling van het
zelfvertrouwen van vrouwen in het bijzonder.

2) Sabum Lisa Perry
Zij behandelde het onderwerp hoe om te gaan met Taekwon-Do beoefening tijdens en na de zwangerschap. Aan de hand van een presentatie besprak zij onder andere het belang en de voordelen van het doortrainen tijdens de zwangerschap.
Tevens liet zij zien op welke wijze de training kan worden aangepast om gezond en verantwoord te kunnen blijven trainen. Verder gaf Sabum Lisa enkele oefeningen. Aan de hand van haar ‘Motherhood Timeline’ vertelde zij hoe zij de beoefening van Taekwon-Do en de voorbereiding op een WK in de periode tijdens en na de zwangerschappen had doorgemaakt.

3) Sabum Patricia Garelik
Zij deelde haar ervaring op het gebied van solidariteit. Ze vertelt op welke wijze
het project waaraan zij meewerkt een succes werd. Hierbij worden kinderen uit
arme wijken van Argentinië in de gelegenheid gesteld om gratis Taekwon-Do lessen te volgen.

4) Sabum Soledad Serrano
Zij besprak het nut van meditatie en visualisatie voor deelnemers aan wedstrijden. Hoe men door meditatie tot hogere prestaties kan komen.

Dag 2

1) Sabum Silvia Farigu
Zij gaf aan dat iedereen zijn/haar voordeel kan doen met de beoefening van stijlfiguren. Zo bereikt de Taekwon-Do beoefenaar niet alleen een hoger technisch niveau, maar wordt men zich ook meer bewust van de eigen capaciteiten. Men vindt een innerlijke balans en men is in staat zijn/haar eigen weg te bewandelen zowel binnen Taekwon-Do als daarbuiten.

2) Boo Sabum Guillermina Barat
Zij vertelde over het onderwerp topsport en gezondheid. De verschillende factoren die van belang zijn voor het kunnen leveren van topprestaties werden aan de hand van een presentatie besproken. Naast voeding en planning werd het belang van slaap benadrukt.

3) Boo Sabum Alana Dacak
Zij maakte duidelijk welke voeding je het beste kunt nuttigen voor, tijdens en na de training of sportprestatie en wat de juiste voeding op het juiste moment voor het lichaam doet. Ook besprak zij het afvallen en aankomen voor een wedstrijd om daardoor in een andere gewichtsklasse uit te kunnen komen. Zij benadrukte dit alleen te doen wanneer het verantwoord is en wanneer men dit onder begeleiding kan doen.

4) Sabum Maxine Noël
Zij maakte duidelijk hoe men een goede mentale gesteldheid kan ontwikkelen. Wanneer men mentaal sterk is, kan inzicht worden verkregen in de eigen mogelijkheden en is men in staat zijn/haar waarde te erkennen.
Ze besprak de twee soorten gedachten waar een sporter zich door kan laten leiden: de negatieve gedachte, ‘the ego’ en de positieve gedachte ‘the inner champion’. Ze benadrukte hierbij dat je zelf kunt bepalen door welke gedachte je je wilt laten leiden.

De conferentie was over twee dagen. Dat is best wel lang. Hebben jullie ze alle acht gevolgd?
“Er waren inderdaad 8 sprekers, 8 presentaties over verschillende topics. Elke spreker kreeg 30 minuten de tijd. Dit is vrij kort, maar voor een online conferentie meer dan voldoende om de focus van de deelnemers vast te houden. Het eerste idee was om alle presentaties op één dag te houden, maar de aandacht van de deelnemers zou dan naar het einde toe afgezwakt zijn, dus werd beslist het op te splitsen. Ik heb de hele conference gevolgd, het is voorbij gevlogen”, aldus Master Annick.
“Het waren twee dagen van ongeveer 2,5 uur per dag. Goed te doen hoor. Vooral omdat de onderwerpen interessant waren en nagenoeg alle sprekers hun onderwerp illustreerden met een presentatie”, vult Sabum Claudia aan.

“Ik heb de hele conference gevolgd,
het is voorbij gevlogen”

Welke bijdrage is het meest bijgebleven? Welke bijdrage was voor jullie het interessantst.
Master Annick zegt hierover: “Ik vond alle sprekers en presentaties de moeite waard, ze werden met veel kennis van zaken, energie en passie gebracht. Verschillende presentaties waren ook heel verfrissend. Maar vanuit mijn persoonlijke interesses en achtergrond had ik toch iets meer interesse in de topics rond voeding en gezondheid van Alana Dacak en Guillermina Barat.
Daarnaast vond ik de presentaties van Master Joliette Tran, Silvia Farigu, Soledad Serrano en Maxine Noël de moeite waard, omdat ze ofwel zeer persoonlijk waren, ofwel een topic op een totaal andere manier benaderden.
De presentatie van Patricia Garelik was dan weer zeer emotioneel. Het ging over haar solidariteitsprojecten voor (kansarme of misbruikte) kinderen in Argentinië. Lisa Perry sprak over het beoefenen van Taekwon-Do tijdens de zwangerschap, wat voor velen waarschijnlijk wel een taboe doorbrak, of hun kijk op sporten tijdens zwangerschap heeft veranderd.

“Het door haar besproken onderwerp was solidariteit.”

Ook Sabum Claudia gaf aan dat het verhaal van Sabum Patricia Garelik haar het meest geraakt heeft. “Het door haar besproken onderwerp was solidariteit. Sabum Garelik is een van de oprichters van een stichting die kinderen in de minder bedeelde wijken van Argentinië in contact brengt met ‘martial arts’. De stichting heeft het mogelijk gemaakt om meer dan 300 kinderen gratis Taekwon-Do te laten beoefenen. Inmiddels neemt een aantal van hen zelfs deel aan nationale en internationale toernooien. Een mooi en inspirerend verhaal!”

Je hebt het voorwoord gedaan, Master Annick. Wat heb je daarin gezegd?
De eerste dag sprak ik over de weg die we in ITF hebben afgelegd in gender equality en daarnaast werden de leden van het Women Committee voorgesteld. Het was de bedoeling dit de tweede dag opnieuw te doen, maar diezelfde ochtend vernam ik dat het de verjaardag was van één van mijn rolmodellen in Taekwon-Do, GrandMaster Christa Wintzer, en dus leek het me gepast het over haar te hebben. Zij volgde haar eigen pad op het moment dat dit voor vrouwen nog niet zo evident was, en effende zo het pad voor ons.
“Zij volgde haar eigen pad op het moment dat dit voor vrouwen nog niet zo evident was, en effende zo het pad voor ons.”

Wat vindt je ervan dat deze conferentie is georganiseerd, Sabum Claudia
In de eerste plaats natuurlijk goed. Het belichten van de kracht van vrouwen in / voor Taekwon-Do en van Taekwon-Do voor vrouwen is een prima reden om een conferentie als deze te organiseren. Algemeen beschouwd is het natuurlijk jammer dat het tegenwoordig nodig is om hier speciale aandacht naar uit te laten gaan. Maar in het kader van het verkrijgen van gelijke kansen en het promoten van de ontwikkeling van vrouwen binnen ITF Taekwon-Do is het zeker een goed initiatief.

Hoeveel mensen hebben de conferentie gevolgd, bijgewoond?
De eerste dag waren het er zo’n 120, de tweede dag een 100-tal. Sommigen waren op beide dagen van de partij, anderen konden maar één dag volgen. Mooi was vooral te zien dat zowel vrouwen als mannen de sessies hebben bijgewoond, en dit van over de hele wereld (wat gezien de tijdsverschillen niet evident is).

De vraag aan Sabum Claudia: zijn er zaken langsgekomen die je voor jouw school en I.T.F. Nederland kunt gebruiken? Bijvoorbeeld als CTO lid.
Jazeker. Sommige onderwerpen zijn niet zozeer nieuw maar zijn wellicht handig om onder de aandacht te brengen of te bespreken met onze eigen leerlingen, zoals het nut van goede voeding voor een wedstrijd. Op nationaal niveau zou er misschien aandacht geschonken kunnen worden aan ‘Taekwon-Do beoefening & zwangerschap’. Ook verdieping in het door Sabum Maxine Noël besproken onderwerp lijkt mij erg zinvol.

“Naast alle vrouwen zou ik trouwens ook alle mannen adviseren om deel te nemen.”

Wat zou je aan alle vrouwen van I.T.F. Nederland hierover willen zeggen? Waarom zouden ze mee moeten doen?
Ik denk dat je er altijd iets van kunt opsteken of op ideeën kan worden gebracht ter bevordering van de Taekwon-Do beoefening en/of het lesgeven. En natuurlijk ook omdat I.T.F. Nederland veel sterke Taekwon-Do vrouwen heeft. Naast alle vrouwen zou ik trouwens ook alle mannen adviseren om deel te nemen 😉

ITF vrouwencommissie (ITF Women Committee)

Een van de speerpunten van GM Weiler in zijn beleid na zijn aanstelling zijn de vrouwen en inclusie. Wat is er op het gebied van Taekwon-Do voor vrouwen al bereikt?
“- we hebben voor de eerste keer vrouwen (2) in de ITF Board of Directors
– er zijn voor de eerste keer vrouwen aanwezig in bijna alle standing committees
– er werd een ITF Women Committee opgericht, dat zeer actief is. Niet alleen werden al verschillende events georganiseerd, maar er is bijvoorbeeld momenteel ook een awareness campaign bezig, in samenwerking met het Communications Committee, om (sexual) harassment aan de kaak te stellen. Deze campagne loopt nog over verschillende maanden en krijgt nog enkele wendingen.”

“er zijn plannen om vrouwen wereldwijd te helpen”

Wat kunnen we nog meer verwachten van deze commissie?
“- er is een beleid in de maak, waaraan het Women Committee meewerkt, ‘adult safeguarding policy’
– er komen enkele surveys naar vrouwen in ITF toe
– er zijn plannen om vrouwen wereldwijd te helpen (ik denk bijvoorbeeld aan samenwerkingen met het Africa Development Team)
– er zijn nog verschillende initiatieven om vrouwen ‘in the spotlight’ te zetten, als instructeurs, als competitors, als ….”

Hoe kunnen wij van I.T.F. Nederland hierin nog iets betekenen?
“Door actief deel te nemen aan alle initiatieven en activiteiten. Daarnaast denk ik dat jullie in Nederland zeker op de goede weg zijn als ik het aandeel aan vrouwelijke competitors, instructeurs, scheidsrechters e.d. zie. Jullie hebben ook enkele vrouwelijke instructeurs die actief bezig zijn met het thema ‘vrouwen in Taekwon-Do’, zoals Sabum Jantien Lindeboom met haar project voor kwetsbare vrouwen.”

Taekwon-Do is nog steeds een mannensport. Je ziet weliswaar dat in de ITF de invloed van de vrouwen groter wordt, maar de Board bestaat nog steeds voor een groot deel uit mannen.
“Ik geloof dat er al een hele weg is afgelegd. Op 11 Board Members zijn er nu 2 vrouwen, we komen ooit nog wel op een punt dat dit er meer zijn, stap voor stap.
Daarnaast kan ik enkel zeggen dat de huidige mannelijke Board Members niet alleen veel respect hebben naar vrouwen toe, dat ze helemaal geen machogedrag vertonen, maar dat ze het ook wel als prioriteit zien om de belangen van vrouwen te verdedigen. Voor GrandMaster Weiler was en is dit een belangrijk punt en de rest van de Board volgt hem daar zeker in.”

Even een persoonlijke vraag, Master Annick. Heb jij de ambitie om de eerste vrouwelijke president van ITF te worden?
“Nee, niet echt. Ik ben in veel zaken gewoon ‘ingerold’… Toen ik met Taekwon-Do begon, wou ik zelf beter en beter worden op allerlei fronten (als student, als competitor, als scheidsrechter). Dat wil ik nog steeds, ik vind het gevoel een eeuwige student te kunnen zijn, fantastisch.
Gaandeweg werd ik ook instructeur en wou ik mijn studenten de passie voor Taekwon-Do meegeven, werd het mijn ambitie dat ze de best mogelijke variant van zichzelf werden, dat ze konden doorgroeien en het zelfvertrouwen kregen om te doen wat ze wilden.
Toen ik 20 jaar geleden voorzitter van ITF-Belgium werd, was dat ook eerder toevallig…. er werd een nieuwe voorzitter gezocht, ik wou niet dat het harde werk dat GrandMaster Frank Vanberghen had gedaan, teniet werd gedaan en dus stelde ik me kandidaat en werd verkozen. Toen wou ik België uiteraard wel mee op de kaart zetten, en de ambities die ik had voor mijn club werden uitgebreid naar de federatie. Ik geloofde altijd in de sterktes van ITF en wou wel wat lawaai maken om de wereld te tonen wie en wat we zijn.
Gaandeweg werd ik meer en meer betrokken in de positie van vrouwen in ITF, maar telkens was dat op vraag van anderen. Ook toen was het vooral de bedoeling het zelfvertrouwen van vrouwen aan te sterken, hen te laten geloven dat ze hun plek naast die van mannen verdienen.
Ook voor de verkiezingen voor de Board in 2019 kwam de vraag om me kandidaat te stellen van anderen. Zonder die vraag had ik dat niet gedaan. Maar nu ik er ben, wil ik wel hard werken voor onze leden. De ambitie is nu vooral om samen met het hele team ITF nog meer op de wereldkaart te zetten en alles te doen wat binnen onze mogelijkheden ligt voor onze leden wereldwijd.”

Lees hier  ook verslag van de conferentie op de ITF pagina

Delen op Social Media:
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
Email this to someone
email