Nationaal Danexamen 26-11-2006

Deze dag begon om 10.00 uur in de ochtend met het theoriegedeelte van dit examen. Met zijn achten werd dit onderdeel van deze dag met verve vervuld. De negende kandidaat moest zijn scriptie verdedigen en had als titel ‘de Taekwon-Do tenets en het dagelijkse leven ‘gekozen. Hij deed dit met succes!

De theorie werd door alle acht de kandidaten goed afgelegd en een ieder haalde een voldoende voor dit onderdeel. Vermeldenswaard is dat er 1 kandidaat was die alle vragen goed heeft beantwoord. Onze complimenten! Als CTO proberen we de mensen zo breed mogelijk op te leiden en zulke prestaties doen ons deugd.

Om 11.00 uur begon het praktijkgedeelte en de algemene indruk was dat het niveau van de kandidaten de examencommissie best tot tevredenheid stemde. Ook hier geldt de constatering dat de CTO goed werk verricht in den lande.

Om 13.30 uur werd het praktijkgedeelte afgesloten met zoals voor velen het onderdeel met het meeste spektakel en voor de kandidaten het meest zenuwslopende, want als de breektest na twee pogingen niet lukt, dan is het resultaat voor dat onderdeel nul komma nul! Gelukkig was dat voor geen enkele kandidaat het geval.

Om 14.00 uur werd de uitslag bekend gemaakt en kon de commissie een ieder feliciteren met het behalen van hun volgende dan(graad). Deze zijn;
• Steve Andrea                3e dan
• Maxine Pura                 2e dan
• Mitchell Arens              2e dan
• Joshua Arens               2e dan
• Dundy Pura                 1e dan
• Tim Preijers                 1e dan
• Abdelkarim Benhaddi   1e dan
• Randy Pechler             1e dan
• Jeffrey Sipsma             1e dan

Aan allen van harte proficiat,
namens de Dancommissie,
Kiet Tjon A Pauw